Aktuellt i Punkaharju

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Statsrådet godkände förslaget till ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde

(Uppdaterad  16.9.2021)

Miljöministeriets pressmeddelande: Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar upp till närmare 791 hektar. Lagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2022. Läs pressmeddelanden (ym.fi).

Kuikonniemis korsu -utgrävning är stängt på grund av ras

(Uppdaterad 11.4.2019, 17.9.2020)

Kuikonniemis korsu i Punkaharju är stängd på grund av ras. För att säkerställa kundsäkerheten kan man inte gå in i korsu och särskild försiktighet skall vidtas när man rör sig i området. Området kring korsu är avgränsad med ett repstak.

Nyheter från Punkaharju