Aktuellt i Punkaharju

Statsrådet godkände förslaget till ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde

(Uppdaterad  16.9.2021)

Miljöministeriets pressmeddelande: Statsrådet har i dag vid sitt sammanträde överlämnat en regeringsproposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde. Naturskyddsområdets areal utökas med cirka 112 hektar upp till närmare 791 hektar. Lagen är planerad att träda i kraft den 1 januari 2022. Läs pressmeddelanden (ym.fi).

Kuikonniemis korsu -utgrävning är stängt på grund av ras

(Uppdaterad 11.4.2019, 17.9.2020)

Kuikonniemis korsu i Punkaharju är stängd på grund av ras. För att säkerställa kundsäkerheten kan man inte gå in i korsu och särskild försiktighet skall vidtas när man rör sig i området. Området kring korsu är avgränsad med ett repstak.

Nyheter från Punkaharju