Aktuellt i Punkaharju

Kuikonniemis korsu är stängt på grund av ras

(Uppdaterad 11.4.2019)

Kuikonniemis korsu i Punkaharju är stängd på grund av ras. För att säkerställa kundsäkerheten kan man inte gå in i korsu och särskild försiktighet skall vidtas när man rör sig i området. Området kring korsu kommer att avgränsas med ett snör / staket så snart som möjligt.