Aktuellt i Punkaharju

En isväg för naturvård förkortar skridskoleden

(Uppdaterad 15.1.2021)

Isvägen förkortar skridskoleden i Valkialampi.

Kuikonniemis korsu -utgrävning är stängt på grund av ras

(Uppdaterad 11.4.2019, 17.9.2020)

Kuikonniemis korsu i Punkaharju är stängd på grund av ras. För att säkerställa kundsäkerheten kan man inte gå in i korsu och särskild försiktighet skall vidtas när man rör sig i området. Området kring korsu är avgränsad med ett repstak.

Nyheter från Punkaharju