En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Punkaharjus karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta M542, 1:50 000, Lantmäteriverket 2014.
  • Terrängkarta nummer 4124 03, Lantmäteriverket 1996/1997.
  • Punkaharju naturskyddsområdes servicekarta, fås från företagare i området och Saimens naturum Riihisaari.
  • GT vägkarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2020.