Friluftsleder och stigar

Punkaharjus natursköna landskap erbjuder utmärkta möjligheter till promenader av varierande längd. På Punkaharju forskningsparks och Kokonharjus område finns det tre markerade leder och i åsområdet finns det också tre markerade leder. Därtill finns på åsområdet många omarkerade stigar som är lätta att urskilja i terrängen.

Ledernas startpunkter

 • Startpunkten för Kokonharjuleden, Hakinkierros och Trädslagsleden är Punkaharjus gamla skola, som ligger norr om riksväg 14. Man hittar startpunkten genom att vika av från riksväg 14 enligt vägskylten till Tutkimuspuisto (=forskningspark). Vid startpunkten finns en parkeringsplats och informationstavlor.
 • Till stigarna på åsområdet kommer man från Tuunaansaari, Lusto eller Kruunupuiso, eller från rastplatserna på åsområdet.
 • Till Topeliusstig kommer man antingen från Tuunaansaari eller nära Kruunupuisto.
 • Startpunkten för Karjalankallion huilaus och Hakin helpompi är Karjalankallio parkeringsplats som ligger i Laukansaari forskningspark. Man hittar startpunkten genom att vika av från riksväg 14 enligt vägskylten till Tutkimuspuisto (=forskningspark) och köra längs Puistometsäntie 1,7 km.
 • Startpunkten för Kuikon Salpa -stigen är parkeringsplats vid Harjutie kiosk.

Tillgänglighetsanpassade leder

Tillgänglig rutten, 0,3 km

Längs den 0,3 km långa tillgänglig rutten kan man röra sig med rullstol från Kronparkens parkering till utsiktsplatsen i Valkialampi. Leden stiger mycket svagt uppåt och har en jämn yta. På en cirka 10 meter lång sträcka är lutningen cirka 9–10 % och därför har leden klassificerats som en krävande tillgänglig naturled. För rullstolsburna rekommenderas en assistent.

Leden är en del av Åsrutten och är märkt med orange färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Ruttens karta (utflyktskarta.fi)

Karjalankallion huilaus leden, 1,2 km, krävande tillgänglig rundslinga 

Krävande tillgänglig led symbol.
Krävande tillgänglig naturled. 
Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll. 
Vandringstiden är cirka 30–60 minuter beroende på funktionsförmågan, hjälpmedlet och huruvida man använder sig av assistent.  

På naturstigen som går genom Punkaharju forskningspark har skogsnaturen med sina ljud och dofter en förtrollande och lugnande verkan. Informationstavlorna längs leden berättar om naturens inverkan på välbefinnandet. Du kan ta en paus vid Puruvesi, antingen vid matplatsen halvvägs längs leden eller vid Karjalankallio skärmskydd, som är beläget på en fantastisk plats och dit du kan göra en kort avstickare från leden.   

Startpunkt
Adress: Karjalankallio parkeringsplats, Puistometsäntie 279, Nyslott  
Karjalankallio parkeringsplats ligger på en svagt lutande sluttning och är belagd med stenaska. På parkeringsområdet finns två tillgängliga parkeringsplatser. 
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.959' lon: 29° 19.671', ETRS-TM35FIN - N: 6855879 Ö: 622643 

Friluftskonstruktioner

 • Halvvägs längs leden nära stranden finns ett bord med bänkar där man kan äta sin matsäck. Bordsplanet ligger på ungefär en meters höjd. 
 • I början av leden kan du göra en kort avstickare (cirka 150 meter) till Karjalankallio skärmskydd: I anslutning till Karjalankallio skärmskydd finns en täckt eldplats, till vilken man också kan ta sig med rullstol. 
 • Till torrtoaletten i Karjalankallio kommer man längs en ramp (lutning 4 %) och dörröppningen är en meter bred. Det finns inget tomt utrymme på någondera sidan av toalettstolen, men stödräckena och det fria utrymmet i längdriktningen gör det möjligt att använda toaletten självständigt eller med hjälp. Det finns inte nödvändigtvis tillräckligt med utrymme inomhus för att man ska kunna svänga runt med rullstolen. 
 • Karjalankallio vedskjul är inte helt tillgängligt, eftersom där finns en tröskel. 
 • Längs leden finns tre rastbänkar. 
 • Längs leden finns fem naturstigstavlor som berättar om naturens inverkan på välbefinnandet. Tavlorna står på cirka en meters höjd från marken. Tavlornas textinnehåll går också att lyssna på med hjälp av QR-koderna på tavlorna. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Gula prickar på träskyltar. 
Rekommenderad vandringsriktning: Det rekommenderas att man går leden medsols. 

På grund av höjdskillnaderna har leden klassificerats som en krävande tillgänglig led. Stigningarnas och sänkningarnas lutningar överskrider ställvis 8 % och längs leden finns några längre uppförsbackar. För rullstolsburna rekommenderas en assistent. Det är också lättare att ta sig fram med rullstol om man till exempel använder ett framhjul.  

Leden är 2–3 meter bred längs hela sträckan, med undantag av slutdelens avstickare till den gamla skogen.  
Leden är belagd med stenaska och har därmed i regel en hård yta. 

Leden börjar vid Karjalankallio parkeringsplats och stiger till en början på en 150 meter lång sträcka (lutning 8–14 %). Vid korsningen fortsätter leden mot höger. Om du vill kan du från korsningen också göra en avstickare till Karjalankallio skärmskydd intill genom att svänga till vänster istället för till höger. När man viker av mot skärmskyddet går man först neråt cirka 100 meter (lutning cirka 10 %) och de sista 40 metrarna går man längs en smalare, cirka 1,2 meter bred led belagd med stenaska fram till skärmskyddet.  

Leden stiger åter på en cirka 100 meter lång sträcka, som mest är lutningen 18 %. På backkrönet väntar den första av ledens tre rastbänkar. Efter stigningen går man neråt cirka 250 meter, lutningen är 10–14 %. När man kommer till stranden av Puruvesi fortsätter leden jämn cirka 100 meter tills man kommer till en rastplats med ett tillgängligt matbord. Bordsplanet ligger på ungefär en meters höjd. Från stranden stiger leden stiger ännu på en cirka 200 meter lång sträcka, lutningen är 5–10 %.  

Resten av leden följer Puistometsäntie, där höjdskillnaderna är flacka (lutning under 8 %). Från Puistometsäntie kan man om man så önskar göra en cirka 70 meter lång avstickare till den gamla skogen. Avstickaren är en cirka en meter bred stig som är smalare än den övriga leden och vars lutning ställvis överskrider 8 %. Till ytan består stigen av något mjukare grus än den övriga leden. 

Ledens lutning i sidled är inte betydande och försvårar inte rörligheten för den som rör sig med hjälpmedel, men små ojämnheter kan förekomma. Väderförhållandena kan tillfälligt göra leden mjukare och göra den ställvis utmanande när man rör sig med rullstol. 

Observera
Det är tillåtet att cykla längs leden, så man kan möta cyklister på leden. En cirka 400 meter lång sträcka av leden går längs Puistometsäntie. Det är också tillåtet att köra bil på vägen. Hastighetsbegränsningen på vägen är 30 km/h.  

Hakin helpompi leden, 1,4 km krävande tillgänglig rundslinga 

Krävande tillgänglig led symbol.
Krävande tillgänglig naturled. 
Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll. 
Vandringstiden är cirka 60–70 minuter beroende på funktionsförmågan, hjälpmedlet och huruvida man använder sig av assistent.  

Njut av den fridfulla stämningen i den öppna moskogen och av fläktarna från Puruvesi som glittrar mellan träden. På sträckan som följer Puistometsäntie reser sig ståtliga lärkträd som är över 100 år gamla. En matpaus vid Karjalankallio skärmskydd är utflyktens höjdpunkt. 

Startpunkt
Adress: Karjalankallio parkeringsplats, Puistometsäntie 279, Nyslott.  
Karjalankallio parkeringsplats ligger på en svagt lutande sluttning och är belagd med stenaska. På parkeringsområdet finns två tillgängliga parkeringsplatser. 
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.959' lon: 29° 19.671', ETRS-TM35FIN - N: 6855879 Ö: 622643 

Friluftskonstruktioner

 • I anslutning till Karjalankallio skärmskydd finns en täckt eldplats, till vilken man också kan ta sig med rullstol. 
 • Till torrtoaletten i Karjalankallio kommer man längs en ramp (lutning 4 %) och dörröppningen är en meter bred. Det finns inget tomt utrymme på någondera sidan av toalettstolen, men stödräckena och det fria utrymmet i längdriktningen gör det möjligt att använda toaletten självständigt eller med hjälp. Det finns inte nödvändigtvis tillräckligt med utrymme inomhus för att man ska kunna svänga runt med rullstolen. 
 • Vedskjulet i Karjalankallio är inte tillgängligt eftersom där finns en tröskel. 
 • Längs leden finns tre rastbänkar. 


Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Rosa prickar på träskyltar. 
Rekommenderad vandringsriktning: Det rekommenderas att man går leden motsols. 

På grund av höjdskillnaderna har leden klassificerats som en krävande tillgänglig led. Stigningarnas och sänkningarnas lutningar överskrider ställvis 8 % och längs leden finns några längre uppförsbackar. För rullstolsburna rekommenderas en assistent. Det är också lättare att ta sig fram med rullstol om man till exempel använder ett framhjul. 

Leden är 2–3 meter bred längs hela sträckan. Leden är belagd med stenaska och har därmed i regel en hård yta.  

Leden börjar vid Karjalankallio parkeringsplats och stiger till genast i början på en 150 meter lång sträcka (lutning 8–14 %). Sväng vänster i korsningen. Mot stranden av Puruvesi vandrar man neråt cirka 300 meter; lutningen är som störst 20 %. På den här delen av leden finns det också som mest 6 % sidolutning på en cirka 100 meter lång sträcka. I början av sänkningen blir Karjalankallio skärmskydd på högra sidan av leden. Till skärmskyddet leder en cirka 40 meter lång och 1,2 meter bred led med stenaska. På den cirka 400 meter långa sträckan som går parallellt med stranden finns till en början lite ojämnhet och mjukhet samt en cirka 300 meter lång svag stigning (lutning 8–10 %). 

Från korsningen svänger man igen till vänster och efter en kort, cirka 40 meter brantare stigning (lutning 12–15 %) kommer man till ett jämnt avsnitt av leden som följer Puistometsäntie på en cirka en halv kilometer lång sträcka. Den sista, cirka 50 meter långa stigningen längs leden har en lutning på 12–15 % och slutar med att man kommer tillbaka till startpunkten, Karjalankallio parkeringsområde.  Väderleksförhållandena kan göra leden mjukare och göra den ställvis utmanande när man rör sig med rullstol.  

Observera
Det är tillåtet att cykla längs leden, så man kan möta cyklister på leden. En del av leden (cirka 400 meter) går längs Puistometsäntie. Vägen är en grusväg där även bilkörning är tillåten. Hastighetsbegränsningen på vägen är 30 km/h.

Topeliusstigen, 2,2 km / krävande tillgänglig led

Krävande tillgänglig led symbol.

Krävande tillgänglig naturled. 
Under den snöfria tiden. Inget vinterunderhåll. 
Vandringstiden är cirka 2–3 timmar beroende på funktionsförmågan, hjälpmedlet och huruvida man använder sig av assistent.  

Topeliusstigen är smått backig och går genom Punkaharju nationallandskap, i de fina ås- och strandlandskapen. Redan 1800-talets konstnärer beundrade vyerna som karakteriseras av pelartallar och sjöar som utstrålar nationalromantik. Leden lämpar sig också för tillgängliga utflykter och cykling. 

Startpunkt

Leden som man går längs tur och retur har sina startpunkter vid Tuunaansalmi gång- och cykelväg samt invid Vaahersalo bro, vid kanten av tomten till Hotelli Kruunupuistos radhus. Den rekommenderade startpunkten för personer som rör sig med rullstol eller något annat hjälpmedel är Tuunaansalmi startpunkt. 

Startpunkten på gång- och cykelvägen i Tuunaansalmi:
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.221' lon: 29° 18.211', ETRS-TM35FIN - P: 6854461 I: 621410. 
Närmaste adress och parkeringsplats: Parkeringsområdet i norra ändan av Harjutie, Harjutie 597, Nyslott (väg nr 4792). På parkeringsplatsen finns inga separat markerade tillgängliga parkeringsplatser.  Från parkeringsplatsen är avståndet till ledens startpunkt cirka 350 meter. Man går längs Harjutie cirka 100 meter mot väg 14 och viker av till vänster in på "Laivalaiturintie", strax före T-korsningen. Laivalaiturintie svänger till vänster och Topeliuksen polku stig börjar cirka 250 meter från korsningen.

Startpunkt i närheten av Hotelli Kruunupuisto:
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 47.297' lon: 29° 183985', ETRS-TM35FIN - P: 6852754 I: 621635.  
Närmaste adress och parkeringsplats: Hotelli Kruunupuisto, Vaahersalontie 44, Nyslott. Från parkeringsplatsen som märkts ut på kartan kommer man till anslutningsleden mot Topeliusstigen genom att korsa vägen. Leden går nedförsbacke förbi hotellet mot stranden och går slutligen under Vaahersalontie. Från parkeringsplatsen kan man också välja en stig som går längs Takaharju och som senare förenas med Topeliusstigen. Dessa leder är inte tillgängliga och det finns trappor längs leden som går via Takaharju.    

Topeliusstigens karta (utflyktskarta.fi)


Friluftskonstruktioner

 • Längs leden finns fem rastbänkar, av vilka det finns plats för rullstol bredvid den första bänken (500 meter från Tuunaansalmi startpunkt). 
 • Leden är belyst, så den är lätt att gå även i skymning. Ljusstolparna finns längs leden med jämna mellanrum (med cirka 50 meters mellanrum). 

Ruttbeskrivning

Ledmarkering: Vägvisare av trä med texten "Topeliuksen polku" eller vit pil. Största delen av leden är samtidigt en del av Åsleden och på denna del av leden finns också orange färgmarkeringar på träden.  

Rekommenderad vandringsriktning: Man går längs samma led tur och retur. Det rekommenderas att personer som rör sig med rullstol eller något annat hjälpmedel börjar rutten i norra ändan, från Tuunaansalmi startpunkt vid gång- och cykelvägen.

På grund av höjdskillnaderna har leden klassificerats som en krävande tillgänglig led. Längdlutningen är som störst 27 procent och sidolutningen är som störst 10 procent. Det finns flera upp- och nedförsbackar längs leden. 

Ledens bredd varierar mellan tre meter och 120 cm. Leden har hård yta, men beläggningen varierar när leden emellanåt går längs en asfalterad väg eller grusväg och ställvis längs en smalare led som gjorts hållbarare med stenmjöl.  

När man börjar leden från Tuunaansalmi går man de första 500 metrarna längs en asfalterad väg och sedan längs en väg med grusbotten. Längs leden finns flera 30–70 meter långa stigningar och en längre sänkning. Längdlutningen varierar mellan 8 och 16 procent och sidolutningen är 10 procent.   

När leden efter 500 meter svänger till vänster i den riktning som en pilskylt av trä anger, börjar en drygt en kilometer lång sträcka som är belagd med stenmjöl och är cirka 100–120 cm bred. Leden går då delvis i närheten av Kaarnalahti strand. På denna del av leden kan det finnas korta sträckor på några meter, där det finns stor lutning i sidled på grund av att stigen slammat. Lutningen går mot sjön. Cirka halvvägs går leden över en bäck längs en jämn och kort träbro. Bron har räcken. Efter bron är det en brant stigning (längdlutning som störst 27 procent) och på grund av kurvan är sikten i backen dålig. 

Efter att leden passerat det smala näset övergår leden igen till en väg med grusbotten som man går längs drygt 600 meter. På vägen förekommer lite rötter och ojämnheter, men dessa kan kringgås eftersom vägens bredd är cirka tre meter.  Sträckan som går längs vägen – och samtidigt Topeliusstigen – slutar vid Kruunupuistos radhus. Man kan gå runt bommen vid slutpunkten och fortsätta till Hotelli Kruununpuisto. Denna del av leden är dock ställvis smal och ojämn och det finns en lång, brant stigning till Kruunupuisto. Den här rutten är inte tillgänglig.

Observera  

Man ska akta sig för annan trafik längs rutten. Ställvis är sikten dålig på platser där man kan möta cyklister som har hög hastighet. I början av leden finns också tidvis biltrafik. 
Leden trampas regelbundet under den snöiga tiden, det finns dock inget officiellt vinterunderhåll.
 

Övriga leder

Kuikon Salpa-stigen, 0,7 km, rundslinga

Tid för genomförande 0,5 timmar. Inget vinterunderhåll.
Lätt led med få höjdskillnader.

Även krig och gränstvister är en del av Punkaharjus historia. På Kuikon Salpa -stigen kan du bekanta dig med de löpgravar som byggts under mellanfreden och som senare restaurerats. Konstruktionerna är en del av Salpalinjen som byggdes längs hela Finlands östgräns.

Startpunkt
Adress: Kuikonniemi parkeringsområde, Harjutie 223, Nyslott (väg nr 4792)
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 46.573' lon: 29° 20.200', ETRS-TM35FIN - N: 6851466 Ö: 623264
Kuikon Salpa-stigens karta (utflyktskarta.fi)

Sevärt
Längs rutten finns en rekonstruktion av en löpgrav som det också är möjligt att besöka.

Friluftskonstruktioner
Vid startpunkten finns informationstavlor med information om Salpalinjens roll under krigstiden samt en karta över området. 

Service 
På sommaren betjänar Harjutie kiosk och WC, som är i bruk under kioskens öppettider, vid parkeringsområdet. 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Går att vandra i båda riktningarna.

Kuikon Salpa -stigen är en lätt och kort rundslinga med startpunkt vid Kuikonniemi parkeringsplats. 
Huvudsevärdheten på leden, som slingrar sig flackt över den ljusa tallheden, är en löpgravsrekonstruktion invid Harjutie som man själv kan besöka. Löpgravarna restaurerades på 1990-talet och därefter senast 2021. På vissa ställen kan du beundra Puruvesi som glittrar mellan träden. 

Observera
Håll dig på leden när du besöker löpgravarna och beakta anvisningarna i terrängen. Överskrid inte repen som avgränsar området. Träkonstruktionerna kan vara hala till exempel vid regn.  

Kokonharjuleden, 3 km, rundslinga 

Tid för genomförande 1–2 timmar. Inget vinterunderhåll.

Leden har klassificerats som medelkrävande på grund av höjdskillnaderna.

På Kokonharjuleden gör du en djupdykning in i urskogen. I det branta åslandskapet kan du nästan förnimma inlandsisen som drar sig tillbaka och de brusande glaciärälvarna av vars kraft landskapet uppstod. Längs leden hälsar dig också Finlands högsta träd, som växer i en lärkträdsdunge som planterades på 1800-talet. 

Startpunkt
Adress: Forskningsparkens parkeringsplats, Puistometsäntie 14, Nyslott
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.274' lon: 29° 18.982', ETRS-TM35FIN - N: 6854583 Ö: 622082
Kokonharjuledens karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Vid ledens startpunkt finns informationstavlor som berättar om Punkaharju naturskyddsområde och om skogsforskningen i forskningsparken. På informationstavlorna finns också en karta över området. Ungefär halvvägs längs leden finns en låg utsiktsbänk på Kokonharju ås, där man kan njuta av en matpaus. 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Går att vandra i båda riktningarna.

Kokonharjuleden är en rundslinga vars startpunkt är Forskningsparkens parkeringsplats intill Punkaharju forskningspark. De första 400 metrarna går längs spåret i området kring forskningsparken. När man når kanten av naturskyddsområdet börjar den sträcka som går som en rundslinga. 

Den smala stigen slingrar sig i ett urskogsområde, där åsskogen har bevarats i relativt naturligt tillstånd. Medan man har värnat om naturskyddsområdets landskapsvärden genom försiktiga gallringar i åsområdet, har skogen i Kokonharju i lugn och ro fått utvecklas mot ett naturtillstånd. Till exempel avlägsnas inte träd som fallit, utan de lämnas kvar i terrängen för att öka den biologiska mångfalden. Mellan de kolossala tallarna glittrar Puruvesi och emellanåt går stigen ner i frodiga sänkor. Ungefär halvvägs finns en liten rastbänk där man kan äta sin matsäck. Det finns ganska mycket höjdskillnader längs leden, på det brantaste stället finns det trätrappor som underlättar vandrandet.

När man återvänder till forskningsparken går leden genom en imponerande skog av europeiskt lärkträd (Larix decidua) som planterades på 1880-talet. I skogen växer bland annat det högsta trädet i vårt land, som sträcker sig mot himlen med sina 47 meter. Man kan göra en avstickare till trädet från leden, på skylten står det ”Suuret puut”. De sista 400 metrarna av leden går man tillbaka till parkeringsplatsen längs samma rutt som i början.

Observera
Ledens stenar och rötter samt trätrapporna kan vara hala vid regn. 

Åsrutten, 4 km

Tid för genomförande 1–2 timmar. Inget vinterunderhåll.
Leden är lättframkomlig, men på grund av höjdskillnaderna har den klassificerats som medelkrävande.

Längs Åsrutten vandrar du i Punkaharju nationallandskap mitt i en händelserik kulturhistoria. Under utflykten kan du besöka kaféet eller museet. 

Startpunkt
Det finns flera möjliga startplatser längs rutten. Du kan ta dig ut på leden till exempel i närheten av Lusto eller Hotelli Kruunupuisto.

Adress: Lusto – Finlands Skogsmuseum, Lustontie 1, Punkaharju
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.027' lon: 29° 19.265', ETRS-TM35FIN - N: 6854135 Ö: 622347 

Adress: Hotelli Kruunupuisto, Vaahersalontie 44, Punkaharju. Observera att startpunkten ligger på parkeringsplatsen på andra sidan vägen.
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 47.172' lon: 29° 18.675', ETRS-TM35FIN - N: 6852528 Ö: 621887 
Åsruttens karta (utflyktskarta.fi)

 • Topelius naturstig (2,5 km) är en del av Åsrutten. Den belysta stigen är omgiven av furor och sjöar.

Sevärdheter och friluftskonstruktioner
Vid Kruunupuisto parkeringsplats finns stora informationstavlor med bland annat en karta över området. Valkialammi utsiktsplats med träbänkar. Även på andra ställen längs leden finns det bänkar där man kan vila sig och informationstavlor som presenterar åsområdets händelserika historia.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Leden kan gås i båda riktningarna, men den är inte en rundslinga.

Åsrutten kopplar samman de bästa stigarna i Punkaharju samt traditionella utflyktsmål och nyare bekantskaper. Trots markeringarna längs leden lönar det sig att följa kartan när man rör sig längs leden, eftersom det finns många andra stigar i området. 

Leden är lättframkomlig, men i åsterrängen är höjdskillnaderna ställvis stora. Stentrappor gör det lättare att ta sig fram på de brantaste ställena. En del av leden går längs Topeliusstigen. Detta avsnitt av leden passar också om man rör sig med barnvagn eller med rullstol tillsammans med en assistent.
Rutten är enkelriktad, men den kan varieras till exempel genom att kombinera rutten med Topeliusstigen. På en cirka 500 lång sträcka söder om Hotelli Punkaharju finns det också möjlighet att välja om man går längs ledavsnittet som följer Kaarnalahti strand eller om man tar den ursprungliga, obelagda vägen som går över åsen. Man kan starta vid flera ställen, till exempel i närheten av Hotelli Kruunupuisto och Lusto samt vid Hotelli Punkaharju. 

Observera
Även om det inte finns något egentligt vinterunderhåll längs leden förblir alla ledavsnitt i allmänhet nedtrampade på vintern. Leden korsar Harjutie där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 

Trädslagsleden, 5,3 km  rundslinga 

Vandringstid 1,5–2 h. Kan vandras året runt. 
Lätt led med mycket små höjdskillnader. 

Trädslagsleden introducerar besökaren med tiotals trädarter samt med skogsforskningen som utförs i området. Karjalankallio vindskydd vid en liten avstickare från leden erbjuder en fantastisk utsikt medan du äter din matsäck.  

Startpunkt
Adress: Forskningsparkens parkeringsplats, Puistometsäntie 1, Nyslott 
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.274' lon: 29° 18.982', ETRS-TM35FIN - P: 6854583 I: 622082 
Trädslagsledens karta (utflyktskarta.fi)

Tjänster och friluftskonstruktioner 
Vid ledens startpunkt på Kokonharju parkeringsplats finns informationstavlor med information om Punkaharjuområdet samt om skogsforskningens historia och nutid i forskningsparken. På informationstavlorna finns också en karta över området. Karjalankallio vindskydd med eldplatser ligger ungefär halvvägs längs leden (en avstickare på ca 200 meter från egentliga Trädslagsleden). I anslutning till vindskyddet finns också en torrtoalett och ett vedlider. Toaletten är tillgänglig tillsammans med en assistent. 

Ruttbeskrivning
Ledmarkering: Röda målade märken på träden. Vid korsningarna finns träskyltar med texten ”Puulajireitti” eller en vit pil. 
Rekommenderad vandringsriktning: Ingen rekommenderad vandringsriktning. 

Leden börjar från Forskningsparkens parkeringsplats och om du följer leden medsols går den först genom arboretum, det vill säga trädslagsparken, på en cirka 200 meter lång sträcka. Arboretum presenterar på ett heltäckande sätt hela forskningsparkens utbud av trädarter och från den egentliga leden lönar det sig att göra små avstickare på trädslagsparkens mindre sidostigar. 

Trädslagsleden följer i sin helhet grusvägarna i Punkaharju forskningspark och presenterar tiotals trädarter för vandraren. I forskningsparkens område bedrivs mångsidig skogsforskning och längs leden finns också observationsobjekt där forskningsteman finns presenterade. Ungefär halvvägs längs leden kan man göra en avstickare (ca 200 meter) till Karjalankallio vindskydd för att njuta av sin matsäck.  

Observera 
Leden går i sin helhet längs grusvägarna i forskningsparken, där även bilkörning är tillåten. Hastighetsbegränsningen på vägarna är 30 km/h.

Hakinkierros, 7,7 km, rundslinga

Tid för genomförande 2–3 timmar. Inget vinterunderhåll.
Leden är lättframkomlig med få höjdskillnader.

På Hakinkierros vandrar du i ett skogslandskap med lärkträd och andra speciella träd. Området har i över ett sekel fungerat som scen för skogsforskning. Har man tur kan man få syn på en fläckig nötkråka, fågeln som gett leden dess finskspråkiga namn.

Startpunkt
Adress: Forskningsparkens parkeringsplats, Puistometsäntie 14, Nyslott 
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.274' lon: 29° 18.982', ETRS-TM35FIN - N: 6854583 Ö: 622082
Hakin kierros karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Vid startpunkten på Forskningsparkens parkeringsplats finns stora informationstavlor där man förutom Punkaharju naturskyddsområde också presenterar skogsforskningens historia och nutid vid forskningsparken. På informationstavlorna finns också en karta över området. Karjalankallio vindskydd med eldplatser ligger ungefär halvvägs längs leden. I samband med vindskyddet finns också ett vedlider och en torrtoalett som är tillgänglig tillsammans med en assistent.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå märken målade på träden. Vid korsningarna finns träskyltar med texten ”Hakin kierros” eller en vit pil.

Rekommenderad vandringsriktning: Det rekommenderas att man går leden medsols.

Hakinkierros slingrar sig i forskningsparkens terräng varierande längs stigar, grusväg och spårbotten. De första 400 metrarna går man genom Punkaharju forskningsparks arboretum, dvs. trädslagspark. Därefter kommer man till en ung tallskog. Utan att man märker det blir träden högre och snart reser sig förstummande ståtliga och höga lärkträd på båda sidor om leden. Här växer också Finlands högsta träd som är över 47 meter högt, och dit man kan göra en kort avstickare från leden. Skogsbeståndet planterades för över 140 år sedan och var bland de första försöksodlingarna av utländska trädarter som planterades i området. 

Längs leden finns flera försöksområden och skogsdungar inom skogsforskningen. Längs leden kan man se flera trädarter som inte är typiska i Finland, såsom cembratallar (Pinus cembra). Ungefär i mitten av leden kan man stanna vid Karjalankallio vindskydd för att till exempel göra upp eld och njuta av utsikten över Puruvesi. 
Leden lämpar sig också utmärkt för terrängcykling och fungerar vintertid som skidspår.

Observera
En del av leden går längs grusvägarna i forskningsparken, där även bilkörning är tillåten. Hastighetsbegränsningen på vägarna är 30 km/h. 

Skidleder

Länsi-Punkaharju byförening preparerar ett 7,5 km långt skidspår, det s.k. Metla-spåret, samt flera andra spår på Punkaharjuområdet. Längs Metla-spåret finns Karjalankallio skärmskydd, där man kan äta sin matsäck vid lägerelden. Skidspåren passar både för traditionell stil och fristil. Föreningens karta över områdets skidspår  och aktuell information om var spårmaskinernas håller till finns på adressen harjureitit.net, på finska.

Metla-spårets karta (utflyktskarta.fi)

Cykelleder

Det är tillåtet att cykla endast på vägar, Trädslagsleden, Hakki leden och Topelius naturstig, samt på sträckan Lusto - Harjutie via Pususilta.