Friluftsleder och stigar

Punkaharjus natursköna landskap erbjuder utmärkta möjligheter till promenader av varierande längd. På Laukansaari forskningsparks och Kokonharjus område finns det två markerade leder. Därtill finns på åsområdet många omarkerade stigar som är lätta att urskilja i terrängen.

Ledernas startpunkter

  • Startpunkten för Kokonharjuleden, Hakki led och Trädslagsleden är Punkaharjus gamla skola, som ligger norr om riksväg 14. Man hittar startpunkten genom att vika av från riksväg 14 enligt vägskylten till Tutkimuspuisto (=forskningspark). Vid startpunkten finns en parkeringsplats och informationstavlor.
  • Till stigarna på åsområdet kommer man antingen från den gamla stationen eller från rastplatserna på åsområdet.

Kokonharjuleden, 3 km 

Kokonharjuleden är 3 km lång och går genom Kokonharju urskogsområde. Längs leden växer träd som hör till de högsta i Finland. Leden går i omväxlande terräng och upp- och nedförbackarna i åssluttningarna är branta. De blöta ställena är spångade. Leden är markerad med gul färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Kokonharjuledens karta (utflyktskarta.fi, öppnai i nytt fönster)

En tät moskog i den branta sluttningen. Trädbeståndet är i huvudsak tall. Bland tallarna finns även några granar.

 

Trädslagsleden, 5,3 km 

Trädslagsleden är 5,3 km lång och presenterar över 30 olika trädslag för vandraren. Leden går via områdets äldsta lärkträdsskog, Montells skog, som planterades år 1877.Leden är lättframkomlig och följer grusvägar på området. Leden är markerad med röd färg och vägvisare. 

Trädslagsledens karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Hakki leden, 7,7 km

Hakki leden är 7,7 km lång och går genom Laukansaari forskningspark. Längs leden kan man se olika trädarter och med god tur kan man också få syn på nötkråkan, som har gett namn åt leden. Nötkråkan trivs särskilt bra bland områdets sembratallar. Leden är ganska lätt att vandra, det finns inte stora höjdskillnader och det är också tillåtet att färdas med terrängcykel. Leden löper främst  längs stigar, men en del avsnitt går längs grusvägar. Leden är märkt med blå färg och med pilar.

Hakki ledens karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Åsrutten,4 km

En grusbelagd och lättframkomlig stig i skogen bredvid vattnet.

Åsrutten är 4 km lång och för det mesta lätt att gå. Rutten går längs vackra strandlandskap och gör ibland en avstickare upp på den höga åsen. Från åsen kan man beundra Punkaharjus stiliga nationallandskap. Leden är märkt med orange färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Tillgänglig rutten, 0,3 km

Längs den 0,3 km långa tillgänglig rutten kan man röra sig med rullstol från Kronparkens parkering till utsiktsplatsen i Valkialampi. Leden är märkt med orange färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Ruttens karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Kuikon Salpa-stigen, 0,7 km

Två personer i en tallmoskog tittar på en renoverad skyttegrav som är omgiven av ett repstaket. Bakom personerna finns en stig, på stigen går två personer.

Kuikon Salpa-stigen är 0,7 km lång. Vid stigen, som går genom ljusa tallmarker, kan man bekanta sig med manskapskorsu och skyttegravar. Leden är lätt och märkt med orange färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Kuikon Salpa-stigens karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Skidleder

Länsi-Punkaharju byförening preparerar ett 7,5 km långt skidspår, det s.k. Metla-spåret, samt flera andra spår på Punkaharjuområdet. Längs Metla-spåret finns Karjalankallio skärmskydd, där man kan äta sin matsäck vid lägerelden. Skidspåren passar både för traditionell stil och fristil. Föreningens karta över områdets skidspår och aktuell information om var spårmaskinernas håller till finns på adressen harjureitit.net, på finska.

Metla-spårets karta (utflyktskarta.fi, öppnar i nytt fönster)

Cykelleder

Det är tillåtet att åka cykel på vägar och leder som är markerade med en cykelsymbol (Trädslagsleden, Hakki leden och Topelius naturstig).