Friluftsleder och stigar

Punkaharjus natursköna landskap erbjuder utmärkta möjligheter till promenader av varierande längd. På Punkaharju forskningsparks och Kokonharjus område finns det tre markerade leder och i åsområdet finns det också tre markerade leder. Därtill finns på åsområdet många omarkerade stigar som är lätta att urskilja i terrängen.

Ledernas startpunkter

  • Startpunkten för Kokonharjuleden, Hakin kierros och Trädslagsleden är Punkaharjus gamla skola, som ligger norr om riksväg 14. Man hittar startpunkten genom att vika av från riksväg 14 enligt vägskylten till Tutkimuspuisto (=forskningspark). Vid startpunkten finns en parkeringsplats och informationstavlor.
  • Till stigarna på åsområdet kommer man från Tuunaansaari, Lusto eller Kruunupuiso, eller från rastplatserna på åsområdet.
  • Till Topelius Naturstig kommer man antingen från Tuunaansaari eller nära Kruunupuisto.
  • Startpunkten för Kuikon Salpa -stigen är parkeringsplats vid Harjutie kiosk.

Tillgänglig rutten, 0,3 km

Längs den 0,3 km långa tillgänglig rutten kan man röra sig med rullstol från Kronparkens parkering till utsiktsplatsen i Valkialampi. Leden är en del av Åsrutten och är märkt med orange färg. Leden saknar vinterunderhåll.

Ruttens karta (utflyktskarta.fi)

Kuikon Salpa-stigen, 0,7 km, rundslinga

Tid för genomförande 0,5 timmar. Inget vinterunderhåll.
Lätt led med få höjdskillnader.

Även krig och gränstvister är en del av Punkaharjus historia. På Kuikon Salpa -stigen kan du bekanta dig med de löpgravar som byggts under mellanfreden och som senare restaurerats. Konstruktionerna är en del av Salpalinjen som byggdes längs hela Finlands östgräns.

Startpunkt
Adress: Kuikonniemi parkeringsområde, Harjutie 223, Nyslott (väg nr 4792)
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 46.573' lon: 29° 20.200', ETRS-TM35FIN - N: 6851466 Ö: 623264
Kuikon Salpa-stigens karta (utflyktskarta.fi)

Sevärt
Längs rutten finns en rekonstruktion av en löpgrav som det också är möjligt att besöka.

Friluftskonstruktioner
Vid startpunkten finns informationstavlor med information om Salpalinjens roll under krigstiden samt en karta över området. 

Service 
På sommaren betjänar Harjutie kiosk och WC, som är i bruk under kioskens öppettider, vid parkeringsområdet. 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Går att vandra i båda riktningarna.

Kuikon Salpa -stigen är en lätt och kort rundslinga med startpunkt vid Kuikonniemi parkeringsplats. 
Huvudsevärdheten på leden, som slingrar sig flackt över den ljusa tallheden, är en löpgravsrekonstruktion invid Harjutie som man själv kan besöka. Löpgravarna restaurerades på 1990-talet och därefter senast 2021. På vissa ställen kan du beundra Puruvesi som glittrar mellan träden. 

Observera
Håll dig på leden när du besöker löpgravarna och beakta anvisningarna i terrängen. Överskrid inte repen som avgränsar området. Träkonstruktionerna kan vara hala till exempel vid regn.  

Kokonharjuleden, 3 km, rundslinga 

Tid för genomförande 1–2 timmar. Inget vinterunderhåll.

Leden har klassificerats som medelkrävande på grund av höjdskillnaderna.

På Kokonharjuleden gör du en djupdykning in i urskogen. I det branta åslandskapet kan du nästan förnimma inlandsisen som drar sig tillbaka och de brusande glaciärälvarna av vars kraft landskapet uppstod. Längs leden hälsar dig också Finlands högsta träd, som växer i en lärkträdsdunge som planterades på 1800-talet. 

Startpunkt
Adress: Forskningsparkens parkeringsplats, Puistometsäntie 14, Nyslott
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.274' lon: 29° 18.982', ETRS-TM35FIN - N: 6854583 Ö: 622082
Kokonharjuledens karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Vid ledens startpunkt finns informationstavlor som berättar om Punkaharju naturskyddsområde och om skogsforskningen i forskningsparken. På informationstavlorna finns också en karta över området. Ungefär halvvägs längs leden finns en låg utsiktsbänk på Kokonharju ås, där man kan njuta av en matpaus. 

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Går att vandra i båda riktningarna.

Kokonharjuleden är en rundslinga vars startpunkt är Forskningsparkens parkeringsplats intill Punkaharju forskningspark. De första 400 metrarna går längs spåret i området kring forskningsparken. När man når kanten av naturskyddsområdet börjar den sträcka som går som en rundslinga. 

Den smala stigen slingrar sig i ett urskogsområde, där åsskogen har bevarats i relativt naturligt tillstånd. Medan man har värnat om naturskyddsområdets landskapsvärden genom försiktiga gallringar i åsområdet, har skogen i Kokonharju i lugn och ro fått utvecklas mot ett naturtillstånd. Till exempel avlägsnas inte träd som fallit, utan de lämnas kvar i terrängen för att öka den biologiska mångfalden. Mellan de kolossala tallarna glittrar Puruvesi och emellanåt går stigen ner i frodiga sänkor. Ungefär halvvägs finns en liten rastbänk där man kan äta sin matsäck. Det finns ganska mycket höjdskillnader längs leden, på det brantaste stället finns det trätrappor som underlättar vandrandet.

När man återvänder till forskningsparken går leden genom en imponerande skog av europeiskt lärkträd (Larix decidua) som planterades på 1880-talet. I skogen växer bland annat det högsta trädet i vårt land, som sträcker sig mot himlen med sina 47 meter. Man kan göra en avstickare till trädet från leden, på skylten står det ”Suuret puut”. De sista 400 metrarna av leden går man tillbaka till parkeringsplatsen längs samma rutt som i början.

Observera
Ledens stenar och rötter samt trätrapporna kan vara hala vid regn. 

Åsrutten,4 km

Tid för genomförande 1–2 timmar. Inget vinterunderhåll.
Leden är lättframkomlig, men på grund av höjdskillnaderna har den klassificerats som medelkrävande.

Längs Åsrutten vandrar du i Punkaharju nationallandskap mitt i en händelserik kulturhistoria. Under utflykten kan du besöka kaféet eller museet. 

Startpunkt
Det finns flera möjliga startplatser längs rutten. Du kan ta dig ut på leden till exempel i närheten av Lusto eller Hotelli Kruunupuisto.

Adress: Lusto – Finlands Skogsmuseum, Lustontie 1, Punkaharju
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.027' lon: 29° 19.265', ETRS-TM35FIN - N: 6854135 Ö: 622347 

Adress: Hotelli Kruunupuisto, Vaahersalontie 44, Punkaharju. Observera att startpunkten ligger på parkeringsplatsen på andra sidan vägen.
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 47.172' lon: 29° 18.675', ETRS-TM35FIN - N: 6852528 Ö: 621887 
Åsruttens karta (utflyktskarta.fi)

  • Topelius naturstig (2,5 km) är en del av Åsrutten. Den belysta stigen är omgiven av furor och sjöar.

Sevärdheter och friluftskonstruktioner
Vid Kruunupuisto parkeringsplats finns stora informationstavlor med bland annat en karta över området. Valkialammi utsiktsplats med träbänkar. Även på andra ställen längs leden finns det bänkar där man kan vila sig och informationstavlor som presenterar åsområdets händelserika historia.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Orange målade märken på träden. Träskyltar vid korsningar.
Rekommenderad vandringsriktning: Leden kan gås i båda riktningarna, men den är inte en rundslinga.

Åsrutten kopplar samman de bästa stigarna i Punkaharju samt traditionella utflyktsmål och nyare bekantskaper. Trots markeringarna längs leden lönar det sig att följa kartan när man rör sig längs leden, eftersom det finns många andra stigar i området. 

Leden är lättframkomlig, men i åsterrängen är höjdskillnaderna ställvis stora. Stentrappor gör det lättare att ta sig fram på de brantaste ställena. En del av leden går längs Topeliusstigen. Detta avsnitt av leden passar också om man rör sig med barnvagn eller med rullstol tillsammans med en assistent.
Rutten är enkelriktad, men den kan varieras till exempel genom att kombinera rutten med Topeliusstigen. På en cirka 500 lång sträcka söder om Hotelli Punkaharju finns det också möjlighet att välja om man går längs ledavsnittet som följer Kaarnalahti strand eller om man tar den ursprungliga, obelagda vägen som går över åsen. Man kan starta vid flera ställen, till exempel i närheten av Hotelli Kruunupuisto och Lusto samt vid Hotelli Punkaharju. 

Observera
Även om det inte finns något egentligt vinterunderhåll längs leden förblir alla ledavsnitt i allmänhet nedtrampade på vintern. Leden korsar Harjutie där hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 

Trädslagsleden, 5,3 km 

Trädslagsleden är 5,3 km lång och presenterar över 30 olika trädslag för vandraren. Leden går via områdets äldsta lärkträdsskog, Montells skog, som planterades år 1877.Leden är lättframkomlig och följer grusvägar på området. Leden är markerad med röd färg och vägvisare. 

Trädslagsledens karta (utflyktskarta.fi)

Hakin kierros, 7,7 km, rundslinga

Tid för genomförande 2–3 timmar. Inget vinterunderhåll.
Leden är lättframkomlig med få höjdskillnader.

På Hakin kierros vandrar du i ett skogslandskap med lärkträd och andra speciella träd. Området har i över ett sekel fungerat som scen för skogsforskning. Har man tur kan man få syn på en fläckig nötkråka, fågeln som gett leden dess finskspråkiga namn.

Startpunkt
Adress: Forskningsparkens parkeringsplats, Puistometsäntie 14, Nyslott 
Koordinater: WGS84 - lat: 61° 48.274' lon: 29° 18.982', ETRS-TM35FIN - N: 6854583 Ö: 622082
Hakin kierros karta (utflyktskarta.fi)

Friluftskonstruktioner
Vid startpunkten på Forskningsparkens parkeringsplats finns stora informationstavlor där man förutom Punkaharju naturskyddsområde också presenterar skogsforskningens historia och nutid vid forskningsparken. På informationstavlorna finns också en karta över området. Karjalankallio vindskydd med eldplatser ligger ungefär halvvägs längs leden. I samband med vindskyddet finns också ett vedlider och en torrtoalett som är tillgänglig tillsammans med en assistent.

Ledbeskrivning
Ledmarkering: Blå märken målade på träden. Vid korsningarna finns träskyltar med texten ”Hakin kierros” eller en vit pil.

Rekommenderad vandringsriktning: Det rekommenderas att man går leden medsols.

Hakin kierros slingrar sig i forskningsparkens terräng varierande längs stigar, grusväg och spårbotten. De första 400 metrarna går man genom Punkaharju forskningsparks arboretum, dvs. trädslagspark. Därefter kommer man till en ung tallskog. Utan att man märker det blir träden högre och snart reser sig förstummande ståtliga och höga lärkträd på båda sidor om leden. Här växer också Finlands högsta träd som är över 47 meter högt, och dit man kan göra en kort avstickare från leden. Skogsbeståndet planterades för över 140 år sedan och var bland de första försöksodlingarna av utländska trädarter som planterades i området. 

Längs leden finns flera försöksområden och skogsdungar inom skogsforskningen. Längs leden kan man se flera trädarter som inte är typiska i Finland, såsom cembratallar (Pinus cembra). Ungefär i mitten av leden kan man stanna vid Karjalankallio vindskydd för att till exempel göra upp eld och njuta av utsikten över Puruvesi. 
Leden lämpar sig också utmärkt för terrängcykling och fungerar vintertid som skidspår.

Observera
En del av leden går längs grusvägarna i forskningsparken, där även bilkörning är tillåten. Hastighetsbegränsningen på vägarna är 30 km/h. 

Skidleder

Länsi-Punkaharju byförening preparerar ett 7,5 km långt skidspår, det s.k. Metla-spåret, samt flera andra spår på Punkaharjuområdet. Längs Metla-spåret finns Karjalankallio skärmskydd, där man kan äta sin matsäck vid lägerelden. Skidspåren passar både för traditionell stil och fristil. Föreningens karta över områdets skidspår och aktuell information om var spårmaskinernas håller till finns på adressen harjureitit.net, på finska.

Metla-spårets karta (utflyktskarta.fi)

Cykelleder

Det är tillåtet att åka cykel på vägar och leder som är markerade med en cykelsymbol (Trädslagsleden, Hakki leden och Topelius naturstig).