Instruktioner och regler för Punkaharju

Instruktioner för att vistas och färdas i Punkaharju

Solen skymtar i bakgrunden över det öppna vattnet, men mörka moln som förutspår regn kan ses på himlen.

I Punkaharju naturskyddsområde är det
 

tillåtet

 • att färdas till fots, på skidor och med vattenfordon (med undantag av vattenskoter eller motsvarande fordon)
 • att plocka bär och matsvamp
 • att meta och pilka. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

förbjudet

 • att slå läger och göra upp eld 
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • att cykla i terrängen och att rida samt landa med luftfarkost
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar
 • att skada provytor, fornlämningar, byggnader, skyltar och andra anläggningar på naturskyddsområdet
 • att störa övriga besökare och att låta hundar, katter eller andar husdjur springa lösa på naturskyddsområdet

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Punkaharju område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

Högsäsong i Punkaharju är högsommaren, mellan midsommaren och början av augusti.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer