Tillgänglig Punkaharju

Det är möjligt att njuta av naturen i Punkaharju också på ett tillgängligt sätt. Största delen av de tillgängliga tjänsterna och lederna ligger i Punkaharju forskningspark norr om riksväg 14, men också på åsområdet finns det en kort krävande tillgänglig led med vacker utsikt.  
 
Punkaharju tillgängliga leder har alla klassificerats som krävande tillgängliga naturleder, så för dem som rör sig med hjälpmedel, till exempel rullstol, rekommenderar vi en assistent. Man kan bedöma ledernas lämplighet för den egna funktionsförmågan genom att bekanta sig med ledbeskrivningarna. Du kan också be Forststyrelsens kundtjänst om mer information om lederna.
 


Punkaharju tillgängliga naturleder 

 
Karjalankallio skärmskydd och eldplats 

Karjalankallio skärmskydd ligger i Punkaharju forskningspark på Laukansaaris norra strand. Man kan också ta sig till skärmskyddet med hjälpmedel och inne i det finns det utrymme för att röra sig och vistas. I skärmskyddet finns det en täckt eldplats vid vilken man kan slå sig ner och fungera självständigt även med rullstol. Inne i skärmskyddet finns det tillgängliga bordsplan vid båda kanterna (bordsplanets höjd 75 cm). Framför skärmskyddet finns två större matbord, av vilka det ena kan nås med rullstol i båda ändarna (bordsplanets höjd 84 cm). 

I närheten av skärmskyddet finns en torrtoalett dit man kan ta sig längs en ramp (lutning 4 %) och dörröppningen är en meter bred. Det finns inget tomt utrymme på någondera sidan av toalettstolen, men stödräckena och det fria utrymmet i längdriktningen gör det möjligt att använda toaletten självständigt eller med hjälp. Det finns inte nödvändigtvis tillräckligt med utrymme inomhus för att man ska kunna svänga runt med rullstolen.  

Vedskjulet i Karjalankallio är inte tillgängligt eftersom där finns en tröskel.  

Det närmaste parkeringsområdet vid skärmskyddet är Karjalankallio parkeringsområde, där det finns två tillgängliga parkeringsplatser. Från parkeringsplatsen är avståndet till skärmskyddet sammanlagt cirka 150 meter.  


Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare

Man kan fråga efter tillgängliga inkvarteringsalternativ och andra tillgängliga tjänster hos företag som erbjuder tjänster i Punkaharju naturskyddsområde och forskningspark. 

Till Kuikonniemi kiosk som ligger i naturskyddsområdets södra del kan man ta sig längs en ramp. Kiosken betjänar sommartid. 

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Punkaharjus karta i Utflyktskarta.fi.