Kundtjänst och vägledning

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i naturskyddsområdet

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker

 • De närmaste butikerna är i Nyslotts centrum, dit det t.ex. från Iso-Kankainens utfärdshamn är ca 10 km. 

Eldplatser

Dricksvatten

 • Det finns inga ställen att ta dricksvatten på området. Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inte några avfallskärl i områdets utfärdshamnar , så var och en ansvarar själv för avfallshanteringen. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns toaletter i alla utfärdshamnar förutom i Uuranpää.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning

Det finns 16 utfärdshamnar på Pihlajavesi och dess omgivning där man även kan tälta. Utfärdshamnarnas servicenivå varierar, tilläggsinformation.

 • Iso-Kankainens nordvästra strand
 • Udden på Juuvinsaaris södra strand
 • Pääskyniemi, på södra stranden av udden på Kongonsaaris västra sida
 • Mitinhiekka, Pesolansaaris sydöstra uddes norra strand
 • Mustasaaris norra spets
 • Uuraanpää, västra udden av Uuraansaari
 • Suuri-Simunas västra strands vik
 • Koivukannanniemi, Pitkän Pihlajaveden Koivukanta
 • Piispanhuvila i Kesamonsaaris Satamoniemi
 • Tetriniemis södra strand
 • Koukkuniemi, innerst i viken på udden mitt på Kongonsaaris östra sida
 • Kokonsaaris nordöstra strand
 • Peltoniemi/Haukiniemi, norra ändan av Turkinniemis västra ända
 • Aapelinsaaris södra strand
 • Savonsaari-öarna, östra sidan av uddspetsen i Savonsaaris norra ända

Utfärdshamnar

 • Det finns flera utfärdshamnar i Pihlajavesi.
 • Det är tillåtet att tillfälligt slå läger 1 - 3 dygn vid utfärdshamnarna enligt allemansrätten (ymparisto.fi).
 • Det finns mycket privatägda marker på området, och det önskas att de lämas i fred.

En liten hamn där det finns en eldplats med bänkar och även ett separat bord med bänkar. I bakgrunden finns en informationstavla och ett vedlider. Skogen består av unga tallar. Vädret är höstlikt och regnigt.

Övernattning i omnejden

Uthyrning av utrustning

Tillgängliga tjänster

Specialservice för båtfolk

Övrig service i omnejden

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Broschyr över Pihlajavesi


Pdf 3,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)