Instruktioner för att vistas och färdas i Pihlajavesi

Inom Pihlajavesi naturskyddsområde är det

tillåtet

 • Röra sig på egen hand och med vattenfarkoster, med undantag av begränsningsområden under perioden 1.1–30.4 (se Ordningsstadgan, fin.).
 • Tillfälligt slå läger i hela området, med undantag av begränsningsområden under perioden 1.1–30.4.
 • Plocka bär och svamp
 • Mäta och pilka, med undantag av begränsningsområden under perioden 1.1–30.4. Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitus.fi.

begränsat

 • Ta iland och vistas under tiden 1.1–30.4, vilket är förbjudet för att säkerställa att Saimenvikarens föröknings- och rastplatser inte störs på de landområden i naturskyddsområdet som märkts ut på kartan (se Ordningsstadgan, fin.). I områden, där holmar i begränsningszonen omringas av statens vattenområde som hör till naturskyddsområdet, gäller begränsningen även isområden på ett avstånd om 50 meter från holmarna. Sådan passage till och från, till begränsningsområdena angränsande privata fastigheter som är nödvändig för användning av fastigheten är tillåten oavsett de gällande begränsningarna.
 • att göra upp eld, som är tillåtet endast på platser som reserverats för ändamålet
 • att fiska:
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

förbjudet

 • Göra upp eld då varning för skogs- eller gräsbrand (sv.ilmatieteenlaitos.fi) har utfärdats, gäller även de anvisade eldplatserna
 • att låta sällskapsdjuren gå lösa
 • Ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar
 • Ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden
 • Döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur och förstöra deras bon, samt fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

 • Man kan njuta av sommaren på Pihlajavesi från midsommaren ända till juli-augusti.
 • Om hösten besöker många Pihlajavesi under veckosluten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer