Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Cafèer och restauranger

Man kan beställa måltider för grupper i bilmuseets (automuseo.com, på finska) café. Caféet är öppet samma tider som bilmuseet.

Eldplatser

Det finns inga eldplatser på området.

Dricksvatten

Vid behov får man dricksvatten från bilmuseets café.

Avfallshantering 

  • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. 
  • Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

Det finns toaletter i bilmuseets café. De är de enda toaletterna på området.

Övernattning

Det är inte tillåtet att övernatta på området.

Övernattning i omnejden

Turistinformationerna vid Väg- och bilmuseet Mobilia och Hotelli Urku ger information om Kangasalas mångsidiga utbud för turister. Infopunkternas kontaktuppgifter hittar man på Kangasala kommuns webbsidor (visitkangasala.fi, på finska).