Friluftsleder och stigar

Det går en 2 km lång markerad vandringsstig på Vehoniemenharju. Man kommer till stigen från bilmuseets parkeringsplats. Terrängen är rätt backig och ställvis finns det trappor.

Granskog.