Tillgänglig Södra Konnevesi

I Södra Konnevesi nationalpark finns tillgängliga tjänster både på land och på vattnet. På ön Lapinsalo finns en tillgänglig brygga och halvkåta. Vid stranden av tjärnen Vuori-Kalaja finns en krävande tillgänglig rundslinga på 300 meter. Konstruktionerna på rastplatsen vid Vuori-Kalaja är dimensionerade så att de är tillgängliga för rullstolsburna personer. Nyckeln till bommen som spärrar vägen till Vuori-Kalaja får du genom att ringa Forststyrelsens kundtjänst.

De tillgängliga tjänsterna i Vuori-Kalaja

Vuori-Kalajas rastplats ligger vid stranden av den klara och karga Vuori-Kalaja dammen.

Ankomst: Till rastplatsen leder sandvägen "Vuori-Kalajan metsätie", som är stängd med en låst bom. De som behöver tillgänglig åtkomst till Vuori-Kalaja kan be Forststyrelsens kundtjänst om koden till låset på förhand. En assistent kan behövas på rastplatsen och för att öppna bommen. Parkeringsområdet sluttar lite i sidled och längsgående. Vuori-Kalaja kan även nås från Kalajas allmänt parkeringsområde längs en kilometerlång stig, som är ganska lätt att ta sig till, men inte tillgänglig.

I Vuori-Kalaja finns följande tillgängliga tjänster: halvkåta, eldplats och torrtoalett. Stigarna som leder till halvkåtan och eldstaden är hårt belagt grus och ca 2 m breda. Stigarna har längd- och sidlutningar (7-17 %). En ramp leder direkt till toalettdörren. Toalettstolen har armstöd, men det finns inte fritt utrymme på sidorna av stolen. Ta med dig eget toalettpapper. Man kan behöva egen lampa på toaletten, även dagtid. Vedboden har hög tröskel.

Tillgänglighetsanpassade leder i Södra Konnevesi

Lapinsalo ön

Från bryggan av Lapinsalo ön, leder en rätt så jämn och bred rutt till halvkåta. Leden har dock avsevärda längd- och sidlutningar. Lapinsalos toalett uppfyller inte tillgänglighetskriterierna. Bekanta dig med Lapinsalos tjänster för båtförare.

Tillgängliga tjänster som erbjuds av samarbetsföretagare

Med samarbetsföretagen i Södra Konnevesi nationalpark kan man höra sig för om guidade tillgängliga utflykter. Bekanta dig med tjänsterna som samarbetsföretagen i Södra Konnevesi nationalpark erbjuder (på finska).