Kalajanvuori

Kalajanvuori som reser sig vid Enonniemi var redan på1800-talet en berömd utsiktsplats dit man klättrade upp för att beundra Konnevesi i väst och Hankavesi i öst. Nationalparkens mäktigaste kulle ligger 211 meter över havsytan och 77 meter från intilliggande Vuori-Kalaja tjärn.

Kalajanvuori ligger 77 meter över Vuori-Kalaja tjärn. Bild: Satu Ojala.

Lantsus karsikko

På ön Pohjois-Lantsu möter vandraren de dödas karsikkoträd. På 1800-talet gick man till kyrkan från Konnevesi till Rautalampi modersocken. Mitt under begravningsresan stannade man vid sundet Lantsunsalmi som tydligt urskiljer sig från omgivningen och ristade in den avlidnes namn och dödsdatum i en trädstam. Det smala sundet formade en symbolisk gräns mellan världen där vi lever och livet efter detta. Man trodde att när den döde som tänker spöka ser sitt namn med ett kors på tallen skulle förstå att inte korsa denna gräns.

Människor ristade den avlidnes dödsdatum i en trädstam. Bild: Tapani Tuovinen.

Klippmålningen i Toussunlinna 

Vid nationalparkens sydvästra kant vid stranden av Hankavesi finns den lodräta klippväggen Toussunlinna där man påträffat en av de få klippmålningarna i Norra Savolax. Målningen har tolkats som en människofigur och en fragmentarisk älgfigur och en kan ses endast från båt eller från isen. Delar av året ligger målningen under vattnet. Du beaktar väl att klippmålningarna är fridlysta enligt fornminneslagen.

Klippmålningen i Tossunlinna. Bild: Meri-Hilkka Mäkelä.

Käpynän ukko

Från Käpynävuoris sluttning betraktar bergets herre vattnet med en förnöjd uppsyn. Bild: Hannu Rönty.
 

Från Käpynävuoris sluttning betraktar bergets herre vattnet med en förnöjd uppsyn. Den leende gubben visar sig för paddlare och roddare, när de kikar mot bergssluttningen ur rätt vinkel.