Kundtjänst

Forststyrelsen
Tfn. 0206 39 5270 mån-fre kl 9-15. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).
sisasuomi(at)metsa.fi

På parkeringsplatserna finns infotavlor på finska och engelska.​

Naturparkens logoprodukter säljs i:

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Butiker, caféer och restauranger 

 • De närmsta tjänsterna ligger väster om sjön i Konnevesi och öster om sjön i Rautalampi.

Eldplatser 

En vandrare lagar mat vid ett bord i ett vindskydd. Vindskyddet ligger vid skogskanten.

Eldplatserna ligger vid:

 • Vuori-Kalaja: eldplats och halvkåta
 • Lapinsalo: halvkåta
 • Iso-Pyysalo: eldplats och skärmskydd
 • Kaituri: skärmskydd
 • Enonranta: halvkåta
 • Keskilahti: eldplats 
 • Konnekoski: kokskjul (underhålls av Koskis och Lassilas fiskelag) 
 • På eldplatserna är veden långa stammar eller klyvningar, förutom vid Vuorikalajas halvkåta där färdig ved finns. Det finns en såg och en yxa vid eldplatserna för att hugga ved.

En kåta ligger vid skogskanten och ett träskjul syns i bakgrunden. Marken framför hemskjulet är stenigt.

Invid nationalparken ligger dessutom eldplatser som underhålls av kommunen:

 • Haukisaari: eldplats och skärmskydd (Konnevesi)
 • Silmutsaari: eldplats och skärmskydd (Konnevesi)
 • Ruohosaari: eldplats och skärmskydd (Rautalampi)
 • Pieni Navettasaari: eldplats och skärmskydd (Rautalampi)
 • Hanhitaipale fiskehamn: halvkåta (Rautalampi)
 • Kierinniemi: kokskjul (Rautalampi)
 • Sirkkavuori: eldplats och skärmskydd (Rautalampi)

Då varning för terrängbrand har utfärdats, är det förbjudet i Södra Konnevesi nationalpark, att göra upp öppen eld i alla eldstäder. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Dricksvatten

 • Det finns inga brunnar eller andra vattenposter i terrängen.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten. Toaletterna på Vuori-Kalaja, Kalaja parkeringsområde och Konnekoski töms med sugtömning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen. Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • I nationalparken finns det toaletter, som töms med sugtömning på följande platser: Konnekoski, Kalaja parkeringsområde, Vuori-Kalaja,
 • I nationalparken finns det torrtoaletter på Keskilahti, Enonranta, Kaituri, Iso-Pyysalo och Lapinsalo.
 • Det finns även toaletter på platser i området som underhålls av kommunerna: Haukisaari, Ruohosaari, Pieni Navettasaari, Kierinniemi, Sirkkavuori, Pitkänpohjanlahti och Hanhitaipale fiskehamn
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper. Man kan behöva en egen lampa på toaletten, även dagtid.

Övernattning

Tältning och skärmskydd 

I Iso-Pyysalo och Kaituri finns ett skärmskydd som lämpar sig för övernattning. Enligt allemansrätten får man övernatta i nationalparken. Områdena nära rastplatserna rekommenderas för tältning.  Det finns plats för tält ungefär enligt följande: Vuori-Kalaja 5, Keskilahti 3, Enonranta 5, Kaituri 5, Iso-Pyysalo 6 och Lapinsalo 4. En hängmatta är en bra alternativ. Kom ihåg att skydda trädens stammar.

Ett vindskydd ligger invid en sjö. Vindskyddet öppnar mot sjön. En öppen eldplats finns framför vindskyddet.

Ett tält är uppfärt i buskaget i en gles skog nära en sjö. Dimma reser sig från sjön.

Invid nationalparken ligger dessutom skärmskydd och bastustuga som lämpar för övernattning och underhålls av kommunen:

 • Haukisaari: skärmskydd (Konnevesi)
 • Silmutsaari: skärmskydd och hyrbar bastustuga (konnevesi.fi, på finska) (Konnevesi)
 • Ruohosaari: skärmskydd (Rautalampi)
 • Pieni Navettasaari: skärmskydd (Rautalampi)
 • Sirkkavuori: skärmskydd (Rautalampi)

Övernattning i omnejden

Närä nationalparken finns flera företag som erbjuder övernattning. Ytterligare information om inkvarteringen får du av nationalparkens samarbetsföretagare (på finska).

Uthyrning av utrustning

Du kan fråga närområdets företagare om vandrings- och paddlingsutrustning som kan hyras. Ytterligare information om hyrning av utrustning får du av nationalparkens samarbetsföretagare (på finska).

En kajak har lyfts upp ur vattnet och vilar på en klippa. Vattnet är lugnt under sommarnatten.

Tillgängliga tjänster

Vid Vuori-Kalaja och Lapinsalo ön finns det tillgängliga tjänster. Läs mer om tillgängliga leder och tjänster i Södra Konnevesi.

Tjänster för båtförare

Koordinaterna meddelas enligt koordinatsystemet WGS-84 och plankoordinatsystemet ETRS-TM35FIN. Djupet på Konnevesi inre vattenled är 1,8 m. Icke akuta räddnings- och assistansuppgifter på vattnet: Konnevesi Sjöräddningssälskapet (på finska, konnevesi.meripelastus.fi).

Landstigningsplatser i Södra Konnevesi nationalpark

 • Lapinsalo utflyktshamn ligger i viken på norra sidan av ön Lapinsalo. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 35.68' lon: 26° 31.45'  ETRS-TM35FIN: N: 6940519 E: 475564.
  • tillgängling brygga med kanottrappa
  • förtöjning vid boj och sidan
  • 4 platser
  • torrtoalett
  • tillgänglig halvkåta

Från en pontongbrygga går en smal bro till en klippa. Bron har räcken. Bilden visar även bojar, en roddbåt och en livboj.

Ett vindkydd i skogen öppnar mot vattnet. Det finns ett bord framför vindskyddet.

 • Stranden på västra sidan av Iso-Pyysalo har strandbotten och stranden på södra sidan har grusbotten. Koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 36.03' lon: 26° 34.49'  ETRS-TM35FIN: N: 6941151 E: 478170.
  • för små båtar (grundfö strand)
  • öppen för sydliga och väsliga vindar
  • eldplats, skärmskydd och torrtoalett
 • Kaituri, koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 33.18' lon: 26° 37.75'  ETRS-TM35FIN: N: 6935842 E: 480929.
  • kanotbrygga
  • skärmskydd och torrtoalett

Två kajaker uppsatta på en kajakbrygga. Bryggan ligger vid vattnet och är byggd av trä.

En vandrare sitter i ett vindskydd. Bilden visar också omgivningen kring vindskyddet och campingutrustning.

En strand med brygga, sedd från sjön. Stranden är stenig och bakom den finns blandskog. Nära bryggan finns det förtöjningsbojar.

 • Keskilahti, koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 35.96' lon: 26° 39.70'  ETRS-TM35FIN: N: 6940994 E: 482628
 • Kellarilahti, koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 37.28' lon: 26° 41.99'  ETRS-TM35FIN: N: 6943436 E: 484599
  • ​brygga
 • Kiertolahti, koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 34.56' lon: 26° 41.43'  ETRS-TM35FIN: N: 6938387 E: 484096.
 • Pohjois-Lanstu, koordinater Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 36.92' lon: 26° 30.62'  ETRS-TM35FIN: N: 6942827 E: 474871.
  • kanotbrygga

Närområdets tjänster för båtförare

 • Häyrylänranta servicehamn, Konnevesi kommun (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 37.53' lon: 26° 20.69'  ETRS-TM35FIN: N: 6944035 E: 466390).
  • Gästbåtsbrygga (10 bojplatser, platser för sidfäste)
  • Bränsledistribution (bensin och diesel, endast med betalkort), sugtömning av avloppsvattentanken, dricksvatten, avfallshantering, toalett, båtramp, badstrand, dusch, hyresbastu, campingområde, restaurang, uthyrning av kajak, kanot, sup-bräda och roddbåt.
  • 3 km till Konnevesi centrum
 • Haukisaari, Konnevesi kommun (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 36.99' lon: 26° 24.23'  ETRS-TM35FIN: N: 6943003 E: 469407).
  • Brygga
  • Bojfäste
  • Skärmskydd, eldplats, toalett, avfallshantering
  • På öns västra sida boj och fästkrokar i klippan
 • Kivisalmi, Konnevesi kommun (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 39.88' lon: 26° 33.92'  ETRS-TM35FIN: N: 6948303 E: 477730).
  • Gemensam brygga (3 bojplatser)
  • Båtramp, toalett, hushållsavfallshantering
 • Hanhitaipale fiskehamn, Rautalampi kommun (Euref-Fin (~ WGS84) lat: 62° 33.54' lon: 26° 43.44'  ETRS-TM35FIN: N: 6936486 E: 485809).
  • Båtramp
  • Brygga (djup 3 m)
  • Koksjkul
  • Toalett
  • Uthyrning av kajaker och kanoter

Övrig service i omnejden

Konnevesi (konnevesi.fi, på finska) och Rautalampi (rautalampi.fi, på finska och engelska) kommuner erbjuder tätortstjänster.

""När varning för terrängbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Södra Konnevesi nationalpark, även i eldstäder med rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Broschyr över Södra Konnevesi


Pdf 3,7 Mb (julkaisut.metsa.fi)