Instruktioner och regler för Södra Konnevesi 

Södra Konnevesi nationalpark har i uppgift att bevara strand- och skärgårdsnaturens organismer, berggrund och sjölandskap. Det är viktigt att du tar reda på fakta om parken i förväg och förbereder din utflykt noggrant genom att läsa parkens anvisningar och ordningsstadga (pdf 761 Kb, julkaisut.metsa.fi, på finska).

Rörelsefriheten är begränsad i begränsningsområdena. Kolla in kartorna över Södra Konnevesi på sidan Kartor och på Utflyktskarta.fi.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig i nationalparken 
Slå läger 
Göra upp eld 
Skräpfritt friluftsliv 
Fiska 
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Högsäsong
Säkerhet

Respektera naturen

Friluftslivet i Södra Konnevesi nationalpark styrs av ordningsstadgan. Det är alltså viktigt att följa den när du rör dig i naturen. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot nationalparkens regler.

Det är förbjudet att låta sällskapsdjuren gå lösa. Hundar och andra sällskapsdjur är välkomna i nationalparken, men endast kopplade. 

Röra sig i nationalparken

I nationalparken får man röra sig fritt till fots, på skidor, med roddbåt och kanot, förutom i begränsningsområdena:

 • För att trygga fågelbeståndets häckningsfrid är det förbjudet att stiga i land på Mullikka, Lanstunluoto, Lammassalo skär och öarna Taavetinsaaret mellan den 15 april och den 31 juli. Det rekommenderas att man undviker att stiga i land även på andra små öar och skär under fåglarnas häckningstid.

Slå läger

Det är tillåtet att tillfälligt slå läger. Vi rekommenderar att man slår läger i närheten av rastplatserna.

Göra upp eld

Det är tillåtet att göra upp eld på de underhållna eldplatser som finns markerade på kartan och i terrängen, och enbart med den ved som förts till platsen för ändamålet. Ansvaret ligger alltid på den som tänder elden.

När det råder varning för terrängbrand är det helt förbjudet att göra upp eld i Södra Konnevesi nationalpark, även i eldstäder med rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Användning av stormkök är tillåten på platser där det är tillåtet att röra sig. När det råder varning för terrängbrand är användning av vildmarkskök inte tillåten på grund av risken för gnistbildning.

Skräpfritt friluftsliv

Det finns inga blandavfallskärl i Södra Konnevesi nationalpark. Det du hade med dig när du kom tar du med dig när du går.

Matrester och annat bioavfall kan lämnas i rastplatsens torrtoalett. Toaletterna på Vuori-Kalaja, Kalaja parkeringsområde och Konnekoski töms med sugning. Dit får man inte lämna matrester, annars orsakar det problem i avfallshanteringen.

Små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände på eldplatserna. Annat avfall, såsom förpackningar som innehåller aluminiumfolie eller plast, får inte brännas i brasan eftersom det kan ge upphov till icke-nedbrytbart avfall och giftiga gaser.

Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Fiska

Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka.

För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Om du fiskar med fler än ett spö behöver du dessutom Forststyrelsens spöfisketillstånd för Södra Finland nr 7413 (eraluvat.fi). Tillstånden kan köpas i webbutiken för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi).

Intill nationalparken finns flera forsar där du kan fiska. Närmare information om fiskemöjligheterna ges av kommunerna Konnevesi (konnevedenkosket.fi, på finska) och Rautalampi (rautalampi.fi, på finska och engelska).

Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi!

Plocka bär, svamp eller växter

Det är tillåtet att plocka bär och svamp.

Det är förbjudet att ta eller skada träd, buskar eller andra växter och delar av dem, förutom matsvampar. Det är förbjudet att samla vilda örter.

Cykla

Det är endast tillåtet att cykla på vägar och stigar som kan urskiljas tydligt. Ta i beaktande andra som rör sig på stigarna.

Andra regler och anvisningar

Andra förbjudna aktiviteter i Södra Konnevesi nationalpark

 • Att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden.
 • Att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon.
 • Att fånga eller samla ryggradslösa djur.
 • Att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar.
 • Att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar.
 • Att gräva i, täcka över, förändra, skada, avlägsna eller på annat sätt inkräkta på fasta fornminnen.
 • Att utföra aktiviteter som stör andra människor.

Södra Konnevesis ordningsstadga

Ordningsstadga för Södra Konnevesi nationalpark (på finska, Pdf 761 kd, julkaisut.metsa.fi), fastställd 24.9.2015.

Högsäsong

Båtsäsongen i Södra Konnevesi är som livligast från midsommar till slutet av juli. I övrigt är skolornas lov och veckoslut livligast.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla dig på leden och följa med väderprognoser och varningar (ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utflykt.

 • Områdets vandringsleder är i huvudsak svårframkomliga på grund av branta terrängformationer, stenar och rötter. Ta alltid på dig stadiga vandringsskor då du vandrar.
 • Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten då du rör dig på vattnet. På Konnevesis stora fjärdar är vinden ofta stark och vågorna höga. Om du inte känner vattendraget bör du undvika att röra dig utanför de markerade farlederna. I Konnevesi finns det många grund och bankar på överraskande ställen.
 • Ta alltid med dig en karta eller en erfaren vandringskamrat som känner området.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Icke akuta räddnings- och assistansuppgifter på vattnet: Konnevesi Sjöräddningssälskapet (på finska, konnevesi.meripelastus.fi).
 • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet i Södra Konnevesi nationalpark med undantag för vissa områden med radioskugga. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
 • Klä dig färggrant och enligt vädret. Det lönar sig också att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • För en båt- eller paddlingstur behöver du åtminstone flytväst, huvudbonad och kläder som är lämpliga för vädret.
 • Friluftslivets ABC

""När varning för terrängbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Södra Konnevesi nationalpark, även i eldstäder med rökkanal. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi).

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer

Jakt- och fiskeövervakarna övervakar naturområdena

Två människor står på toppen av fjället i snöskoterkläder. I bakgrunden ett öppet landskap.

Jakt- och fiskeövervakningen (eräluvat.fi) är ett service- och upplysningsarbete för den finländska naturens bästa. Jakt- och fiskeövervakarens uppgift är att övervaka lagenlighet och lovlighet i den verksamhet som förekommer på statens områden och i naturen.

Om du upptäcker eller misstänker att en överträdelse har skett kan du anmäla dina observationer till jakt- och fiskeövervakaren (eräluvat.fi). Vi önskat att du anger dina kontaktuppgifter i samband med anmälan, men du kan även göra det anonymt.