Instruktioner och regler för Södra Konnevesi 

En vandrare rör om i brasan och en kaffepanna hänger över elden. Matlådorna ligger bakom på bänken.

Instruktioner för att vistas och färdas i Södra Konnevesi

I Södra Konnevesi nationalpark är det

tillåtet

begränsat 

förbjudet 

 • att låta sällskapsdjuren gå lösa  
 • att ta eller skada träd, buskar eller andra växter eller delar av dem, förutom matsvampar  
 • att ta marksubstanser eller gruvmineral och att skada markgrunden eller berggrunden  
 • att fånga, döda eller ofreda vilda ryggradsdjur eller att förstöra deras bon   
 • att fånga eller samla ryggradslösa djur  
 • att köra motorfordon på andra ställen än på särskilt anvisade vägar  
 • att skräpa ned eller förstöra friluftsanordningar. 

Ett tält har satts upp vid stranden av en sjö. Vandraren står på stranden och ser ut över den lugna sjön. Det är kväll.

Förberedelser och säkert friluftsliv

Genom att planera din utflykt noggrant och skaffa dig information om de lokala förhållandena får du den bästa naturupplevelsen. 

En vandrare med en ryggsäck går upp för en brant stig i skogen. Man kan se gul ruttmarkering på ett träd.

Säkerhet

 • Områdets vandringsterräng är på vissa delar av lederna svårframkomlig på grund av de branta terrängformationerna. Ta alltid på dig stadiga vandringsskor då du vandrar.
 • Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten då du rör dig på vattnet. På Södra Konnevesis stora fjärdar är vinden ofta stark och vågorna höga. Om du inte känner vattendraget bör du undvika att röra dig utanför de markerade farlederna. I Södra Konnevesi finns det många grund och bankar på överraskande ställen.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Friluftslivets ABC:

Mobiltelefonernas hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på nationalparkens område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning 

Skaffa dig rätt utrustning för dina utflykter i terrängen och på sjön:

 • När du vandrar behöver du åtminstone stadiga vandringsskor, kläder som är lämpliga för vädret och en fylld vattenflaska.
 • För en båt- eller paddlingstur behöver du åtminstone flytväst, huvudbonad och kläder som är lämpliga för vädret.
 • Ta alltid med dig en karta eller en erfaren vandringskamrat som känner området samt en första hjälpen-förpackning.

Högsäsong

 • Den livligaste båtsäsongen i Södra Konnevesi är från midsommar till slutet av juli. I övrigt är båtlivet livligast under skolornas lov och höstveckoslut.

En sotig kaffekanna hettas upp på ett galler ovanför en öppen eld.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

""När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det helt förbjudet att göra upp eld i Södra Konnevesi nationalpark, även i eldstäder med rökkanal. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer