Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Bottenvikens nationalparken

Följande företag eller andra samarbetspartners erbjuder tjänster i Bottenvikens nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.

Guidade turer

Transportservicer och hamnar

Uthyrning av utrustning

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.