Kartor över Bottenviken

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Broschyr över Bottenviken


Pdf 2,8 Mb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Bottenvikens karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Meriopas.fi

Ett undervattensfotografi där man ser ålnate och blåmusslor.

Meriopas.fi (ymparisto.fi) - Kartservicen för sjöfarare samlar ihop info om havet och hämtar undervattensnaturen inom räckhåll.

Tryckta kartor

  • Terrängkarta S414 Veitsiluoto, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011-2014.
  • Kustkort nr 59, Kemi-Torneå, 1:50 000, Trafikledsverket 2015.
  • Sjökortsserie G (Bottenviken), 1:50 000, Trafikledsverket 2012.
  • Allmänt sjökort 958, Bottenviken, 1:250 000, Karttakeskus 2015.
  • Grundkarta/terrängkarta nr S4142 Sarvenselkä, S4231 Röyttä, 1:25 000, Lantmäteriverket 2014.
  • Terrängkartor nr 2541: 01, 02, 04, 05, 1:20 000, Lantmäterverket 1999/2000.
  • GT utflyktskarta Norra Finland, 1:400 000. Karttakeskus 2016.