Leder i Bottenviken

Ett flygfotografi av en somrig havsstrand. I horisonten skymtar öppet hav.

Selkä-Sarvi naturstig till Ailinpieti, 1 km / rikting

Vandringstid 0,5-1 t. 
Svårighetsgrad: lätt led 

På ängarna blommar smultron, i hagarna rödblära. Hönsbäret är en fröjd för ögat från våren långt in på hösten. På Selkä-Sarvis naturstig kan man njuta av öns natur och kultur. Stigen går från utflyktshamnen i norr till en gammal fiskeby i södra ändan av ön med bland annat en restaurerad fiskestuga kallad Ailinpieti.

Två vandrare är ute och går en solig höstdag. I bakgrunden finns en molnfri himmel och träd i höstfärger.

Startpunkt
Utflyktshamnen i Selkä-Sarvis norra spets.

Friluftskonstruktioner
I naturstigens startpunkt, Selkä-Sarvis hamn, finns en infotavla, eldplats, grillkåta, toalett och bastu. En del av naturstigen är spångbelagd, en del är täckt med enflis. Vid stigen finns en bänk. I Ailinpieti fiskebas i öns södra ända finns en ödestuga och en hyresstuga.

Att se
Utmed stigen kan man bekanta sig med skärgårdslandskapet, som starkt har utformats av landhöjningen och havet. Det växer bland annat topplösa, strandvänderot, flädervänderot, strandveronika och fackelblomster vid stigen. Den skarpögda kan också hitta ormbunksväxten ormtunga  vandringen. Ett gammalt solur i sten och fiskebasen Ailinpieti i öns södra del vittnar om den gamla kulturen i området. Läs mer om Ailinpieti.

Ett flygfotografi av en udde i höstfärger, en spång i trä leder ut mot uddens spets.

Ruttbeskrivning
Ingen ledmarkering. Naturstigen går över ön Selkä-Sarvi från utflyktshamnen i norr till den gamla fiskebasen Ailinpieti i södra ändan av ön.