Leder i Hiidenportti  

16.5.2019
När du vandrar i Hiidenportti national park, notera att trapporna nära Porttilampi skärmskydd har rivits och leden är mer krävande. Spångar och trappor är i dålig kondition i flera punkter. Rör dig försiktigt! Nya trappor kommer att byggas 2020.

Friluftsleder och stigar

Det finns sammanlagt nära 30 km utprickade leder på Hiidenportti nationalparks område.

Ledernas startpunkter

Nationalparkens leder börjar från Palolampi, Urpovaara och Käärmesärkkä. Den mest omtyckta startpunkten för leden är Palolampi informationsställe, där det finns en eldplats och ett kokskjul samt en brunn, och en hyrestuga, som erbjuder en utmärkt miljö för måltider eller kaffestunder för grupper. Hyrespörtet är endast avsett för dagsbruk.

Till Urpovaara parkeringsplats leder en skågsväg från Kuhmo - Valtimo -landsväg (nr 5284). Urpolampi skärmskydd ligger nära parkeringsplatsen. Vägen till Urpovaara plogas inte på vintern.

Käärmesärkkä startpunkten ligger vid Kuhmo - Valtimo -landsväg (nr 5284). Parkeringsplats plogas inte på vintern.

Rundslingor

Hiidenkierros-leden 3 - 5 km, rundslinga

Parkering Eldplats Skärmskydd Torrtoalet Fotvandring Snöskoturer Terrängskidning Besök till sevärdheter och utsiktsplatser  Fågelskådning Bär- och svampplockning

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med snöskor.
Vandringstid 2–4 timmar.

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår - krävande krävande.

Den ställvis krävande leden belönar vandraren med en mäktig utsikt över Hiidenportti-ravinen, från vars branta kanter en fantastisk utsikt öppnar sig bland annat över de mörkvattniga tjärnarna på ravinens botten.

Palolampis starting punkten. Bild: Eeva Pulkkinen

Startpunkt
Palolampi parkeringsplats
Koordinater: ETRS-TM35FIN P: 7087669m I: 597967m, WGS84 lat: 63° 54.1433' lon: 28° 59.7725'

Friluftskonstruktioner
I samband med Palolampi informationsställe finns en eldplats, ett kokskjul och en brunn. Halvvägs längs leden vid Porttilampis strand finns ett skärmskydd. På gårdsplanen vid Kovasinvaara finns en finskspråkig informationstavla som berättar om livet på en ödemarksgård.

Sevärt
Hiidenportti och Kovasinvaara. Längs leden finns även spår av mänsklig verksamhet, bl.a. en tjärdalsbotten.

Bild: Eeva Pulkkinen

Ruttbeskrivning

Hiidenkierros-leden som startar från Palolampi informationsställe är markerad med lila färg och lämpar sig för dagsutflykter. Repet som följer brantens kant antyder om att det lönar sig att vara försiktig då man rör sig längs leden.

Från ravinen fortsätter leden till Porttilampi skärmskydd som är en perfekt plats för att avnjuta matsäcken. Från skärmskyddet går man tillbaka en kilometer till ravinen, där en stig viker av mot Kovasinvaara. Först dyker man in i en gammal skog som i närheten av Kovasinvaara byts ut mot en svedjebjörkdunge. Vid Kovasinvaara finns inga byggnader, men ängarna samt de stenhögar som står i mitten av dem berättar om att platsen en gång varit bebodd. Från Kovasinvaara fortsätter man färden tillbaka till Palolampi. Hela Hiidenkierros-leden är 5 km lång, men om man hoppar över besöket vid Porttilampi skärmskydd förkortas leden till 3 km. Leden lämpar sig väl även för barn, men är inte tillgänglig med barnvagn. För den 3 km långa leden lönar det sig att reservera ett par timmar tid. Att gå den 5 km långa leden tar ungefär fyra timmar inklusive matpaus.

Kitulankierros-leden 10,5 km, rundslinga

Parkering Eldplats Skärmskydd Torrtoalet Fotvandring Vandring Snöskoturer Terrängskidning Besök till sevärdheter och utsiktsplatser  Fågelskådning Bär- och svampplockning

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 5-7 timmar.

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår - krävande krävande.

Bild: Eeva Pulkkinen

Startpunkt
Palolampi parkeringsplats
Koordinater: ETRS-TM35FIN P: 7087669m I: 597967m, WGS84 lat: 63° 54.1433' lon: 28° 59.7725'

Friluftskonstruktioner
Palolampi infoplats, skärmskydd vid Porttilampi och Kitulanlampi

Sevärt
Hiidenportti, Kovasinvaara samt andra kulturhistoriska mål i området.

Ruttbeskrivning
Den första delen av den gulmarkerade Kitulankierros-leden följer Hiidenkierros-leden. Från Porttilampi skärmskydd fortsätter leden mot Urpovaara. Längs stigen får man en inblick i regionens mäktiga granbestånd och även små myrområden kommer med i bilden. Via en liten avstickare kommer man till skärmskyddet vid Kitulanlampi som erbjuder en bra rastplats. Nära Kitulanlampi utanför stigen finns även lämningar av Kitula stuga, som berättar om hyggen som i tiderna genomfördes i området.

Från Kitulanlampi fortsätter leden längs en stig mellan Hiidenportti och Allaslahti som i tiderna fungerade som led mellan byarna. Längs denna stig fortsätter man färden mot Kovasinvaara och därifrån vidare mot Palolampi. Kitulankierros-leden är ställvis ganska krävande, men det finns även mera lättframkomliga avsnitt. Det lönar sig att reservera 5 – 7 timmar för vandringen.

Bild: Forststyrelsen

Övriga leder

Hiidenporttis övriga leder har markerats i terrängen med orange färg.

Stigen genom parken, 11,5 km

Parkering Eldplats Skärmskydd Torrtoalet Fotvandring Vandring Snöskoturer Terrängskidning Besök till sevärdheter och utsiktsplatser  Fågelskådning Bär- och svampplockning

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 5-7 timmar.

Svårighetsgrad: medelsvår medelsvår - krävande krävande.

Startpunkt
Palolampi infostället och Käärmesärkkä parkeringsplats.

Friluftskonstruktioner
Längs leden finns skärmskydd och eldplatser. Servicen varierar efter ledval.

Sevärt
Beroende på ledvalet Hiidenportti och Kovasinvaara.

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Stigen följer Porttijokis strand via parkens södra gräns till Käärmesärkkä och vidare till Peurajärvis rekreationsfiskeområde, som ligger sydost om parken. Stigen mellan Hiidenportti och Käärmesärkkä är ungefär 10 km lång.

Stigen från Urpovaaras parkeringsplats, längden varierar efter ledval

Parkering Eldplats Skärmskydd Torrtoalet Fotvandring Vandring Snöskoturer Terrängskidning Besök till sevärdheter och utsiktsplatser  Fågelskådning Bär- och svampplockning

Vandringsbar vid bar mark. På vintern med skidor. Vandringstid 3–7 timmar.

Svårighetsgrad: Helppo reitti lätt - krävande krävande.

Startpunkt
Urpovaara. Vägen til Urpovaara parkeringsplats plågas inte på vintern.

Friluftskonstruktioner
Urpolampis skärmskydd, övrig service beror på ledval.

Sevärt
Urpovaaras grandungar, beroende på ledval Hiidenportti och Kovasinvaara.

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Stigen leder genom de gamla skogsbestånden på Urpovaaras sluttningar. Det är ca 4,3 km från Urpovaara till Hiidenportti.

Stigen söderut från Hiidenportti till Allaslahti, 6,7 km

Parkering Eldplats Skärmskydd Torrtoalet Fotvandring Vandring Snöskoturer Terrängskidning Besök till sevärdheter och utsiktsplatser  Fågelskådning Bär- och svampplockning

Vandringsbar vid bar mark. Vandringstid 3–7 timmar.

Svårighetsgrad: Helppo reitti lätt - krävande krävande.

Startpunkt: Utprickad stig går vidare till söder från Kitulankierros ruten ungefär 1,6 km efter Hiidenportti ravinen.

Friluftskonstruktioner
Allaslahti skärmskydd, övrig service beror på ledvalen.

Sevärt
Hiidenportti ravin

Ledmarkering: orange färg

Ruttbeskrivning 
Stigen går igenom för parken typiska myr- och molandskap. I Allaslahti förenas stigen med Talonpojan Taival -leden som hör till Karjalan Kierros lednät (www.vaellus.info, på finska).

Förbindelseleder

  • Från Urpovaara vägskäl finns en utprickad förbindelseled till Teeri-Lososuo myrskyddsområdet till nordost mot Kuhmo stad (www.kuhmo.fi, på finska).
  • Hiidenportti nationalpark gränsar i sydöst till Forststyrelsens Peurajärvi rekreationsfiskeområde (www.eräluvat.fi, tillståndsområde 7510) dit det går en friluftsled från parken. Från Peurajärvi fortsätter stigen som en del av Karjalan Kierros lednät (www.vaellus.info, på finska) hundratals kilometer vidare.
  • Från Allaslahti fortsätter en utprickad led i form av den 45 km långa Talonpojan Taival -leden som hör till Karjalan Kierros lednät (www.vaellus.info, på finska).

Kundtjänst

Kuhmos naturum Petola
Tfn. 0206 39 6380, 040 825 6060
petola(at)metsa.fi

Broschyr över utflyktsmål

Hiidenportti karta

Pdf-file 3.5 Mb (julkaisut.metsa.fi)
På finska och engelska

Hundar bör vara kopplade! Bild: Seppo Leinonen.

Hundar bör vara kopplade!