Kartor över Hiidenportti

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Hiidenporttis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • Hiidenportti nationalparks broschyr. Stigarna i Hiidenportti är väl märkta. För att vandra på stigarna räcker ofta med parkens broschyr (pdf 3,5 Mb julkaisut.metsa.fi, på finska och engelska) där det även finns en karta över området. Forststyrelsen 2020.
  • Hiidenporttis friluftskartor "Hiidenportin kansallispuiston reittiopas ja kartta" (på finska) och "Hiidenportti National Park Daytrails" (på engelska) innehåller information och kartor av Hiidenkierros-leden (3-5 km) och Kitulankierros-leden (10,5 km). Forststyrelsen 2012.
  • Terrängkarta Q532 Lauvuskylä, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkarta 4322 Puukari, 1:50 000, Lantmäteriverket.
  • Terrängkartor nr 4322 08, 4322 11 och 4322 12, 1:20 000, Lantmäteriverket.
  • Friluftskarta Vuokatti ja Kainuun kansallispuistot (Vuokatti och Kajanalands nationalparker), 1:25 000, Karttakeskus 2015.
  • GT utflyktskarta Östra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2014.