Instruktioner och regler för Raseborgs slottsruin 

Raseborgs slottsruin uppfördes på 1370-talet som centrum för förvaltningen i västra Nyland. Den övergavs på 1500-talet. Från och med slutet av 1800-talet har slottet restaurerats flera gånger. Numera har Raseborgs slottsruin skyddats som en fast fornlämning.

Respektera naturen
Sällskapsdjur
Röra sig 
Slå läger
Göra upp eld
Skräpfritt friluftsliv
Plocka bär, svamp eller växter
Cykla 
Drönare
Andra regler och anvisningar
Förbjudna aktiviteter
Säkerhet

Respektera naturen

Då vi rör oss i naturen respekterar vi den och tänker alltid på naturens bästa. Läs mer om Etikett i friluftslivet.

Var vänlig och dela inte innehåll online som bryter mot områdets regler.

Sällskapsdjur är välkomna till området, men det är förbjudet att låta dem gå lösa. Håll dem alltid kopplade och plocka upp deras avföring.

Fåren som betar på området utför naturvårdsarbete. De blir omskötta och tas väl omhand av sin ägare. Mata inte fåren med något annat än gräset som växer på ängen. Annan föda eller vätska än den som finns på betesmarken kan vara farlig för fåren och göra dem sjuka. Om du går genom en hage, se till att du stänger betesgrinden efter dig.

Röra sig på slottsruinens område 

Vid Raseborgs slottsruin får man röra sig fritt till fots, på skidor och med snöskor.

Cykla

Cykling och terrängcykling är tillåtna endast längs tydligt utmärkta vägar enligt allemansrätten och med hänsyn till övriga fotgängare.  
På området finns i huvudsak gångvägar mellan slottet, Slottsknektens stuga, Infobyggnaden och parkeringsplatsen. 
Raseborgs slottsruin är också en del av Riddarrutten (raaseporinlinna.fi). Riddarrutten är en 36 kilometer lång cykel- och vandringsled som går genom ett vackert landskap fyllt av kultur, historia och fornminnen. 

Slå läger 

Det är förbjudet att slå läger på området.

Göra upp eld

Det är förbjudet att göra upp öppen eld på området.

  • Observera att även användning av engångsgrill räknas som öppen eld. 

Skräpfritt friluftsliv

På området finns blandavfallskärl.
Läs mera om skräpfritt friluftsliv.

Plocka bär, svamp eller växter

På området är det tillåtet att plocka bär och matsvamp. Att skada eller att bryta kvistar av träd och buskar är förbjudet. På området är det också förbjudet att samla vilda örter och plocka blommor.

Drönare

Det är tillåtet att flyga med drönare. Tag i beaktande andra besökare och djuren på området så att de inte blir störda. Under fåglarnas häckningstid 1.4-31.7 bör man undvika att flyga med drönare.
Då du flyger drönare beakta också hur nära slottet du flyger. Visa hänsyn ifall det pågår evenemang, privata tillställningar eller teaterföreställningar på området.
 

Andra regler och anvisningar

För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Tillstånd behövs bl.a. för forskning och evenemang på området. Inspelning av filmer eller reklam i terrängen kräver alltid tillstånd av Forststyrelsen. Mera information om tillstånden: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Området vid Raseborgs slottsruin är uthyrt till Forststyrelsens avtalsföretagare som erbjuder tjänster på området. Övrig företagsverksamhet är möjlig på området i samarbete med företagaren. Tag alltid i beaktande övriga evenemang, föreställningar och tillställningar som pågår på området.  

Förbjudna aktiviteter vid Raseborgs slottsruin

Raseborgs slottsruin med närliggande omgivning är en fast fornlämning. Enligt lagen om fornminnen (finlex.fi) är det förbjudet att gräva ut, täcka över eller skada fasta fornlämningar. Både Raseborgs slottsruin och närliggande skyddsområden (kymppi.fi) är fredade med stöd av lagen om fornminnen.

Säkerhet

Det är viktigt att man bekantar sig med resmålet på förhand och förbereder sig noga. Genom att hålla sig till de utmärkta lederna och följa med väderprognoser och varningar (sv.ilmatieteenlaitos.fi) säkerställer du en lyckad utfärd.

  • Slottsruinen har branta ojämna stentrappor. Förse dig med stadiga skor. Stentrapporna, gångarna och broarna inne i Slottsruinen kan vara hala om de är våta eller täckta med snö och is.
  • Klä dig enligt väder då du är på utfärd.
  • Efter utfärden lönar det sig att göra en fästingkontroll på hela sällskapet, även på husdjuren. Särskilt noggrant kontrollerar man veck, såsom armhålor, knäveck och ljumskar, samt nacke och huvud. Det är bra att skaka av kläderna ordentligt. Ett bra sätt är också att borsta igenom kläderna med en klädvårdsrulle. Den lösgör effektivt fästingarna från tygets yta.
  • I infobyggnaden vid Raseborgs slottsruin finns en defibrillator att tillgå under öppettiderna. 
  • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig. 
  • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
  • Mobiltelefoner har rätt bra hörbarhet vid Raseborgs slottsruin. Läs mera om Mobiltelefonens hörbarhet.
  • Friluftslivets ABC

 

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer