Naturstig under ytan

Forststyrelsens första undervattensnaturstig finns i Skärgårdshavets nationalpark. Stigen går längs strandlinjen vid Stora Hästö, 5 km sydväst från skärgårdscentret i Korpoström. Undervattensnaturstigen är avsedd för båtfarare, naturskolor, naturturismföretagare, dykare och övriga som är intresserade av naturen under ytan. Områdets undervattensnatur är mångsidig och intressant och naturstigen kan bidra till att öka intresset för undervattensmiljön. Längs stigen och i området runtomkring finns både klippbottnar med algvegetation och sand-grusbottnar med rika fröväxtsamhällen. Man kan se mycket småfisk, musslor samt mindre kräftdjur och snäckor bland växtligheten. 
 

Sportdykare på undervattensnaturstig. På havets botten växtlighet, solstrålarna silas genom vattnet.

Besökarna tar sig till stigen på egen hand och startpunkten är utmärkt med en vit boj (se karta). Man följer stigen genom att simma (med simglasögon), snorkla eller dyka. Skyltarna är fästa på betongplattor och finns på 0.5-10 meters djup, beroende av rutten. Skyltarna längs Lilla Tumlaren –rutten kan man läsa från ytan (ruttens längd 150 m), Gråsäl -rutten är avsedd närmast för dykare (ruttens längd 300 m). Man följer en lina för att hitta mellan skyltarna.

Informationstavlorna berättar om undervattensnaturen i området (t.ex. klippbottnarnas algbälten, blåmusslan, brackvatten, sandbottnarnas fiskar, ålgräset). Texterna är på finska och svenska.

I Stora Hästö finns det också traditionell naturstig, eldplats, tältplats, naturhamn samt infotavla. Ta i beaktande att ankring inte är tillåtet i närheten av undervattenstigen!