Undervattensstigar öppnas inte 2023

(16.6.2023)

År 2023 kan vi tyvärr inte öppna undervattensstigar. I Dalskär ligger statyerna fortfarande i botten, men det finns inga bojar eller styrlinor. Statyerna är synliga från ytan om vattnet är klart. I Stora Hästö är själva stigen med rep på plats, men bojen som markerar startpunkten saknas.

40-årsjubileumsår i Skärgårdshavets nationalpark

 


 

Svara och påverka servicen för friluftsliv i Skärgårdshavets nationalpark!

(Uppdaterad 14.4.2023)
Välkommen att svara på Fortstyrelsens ENKÄT vars syfte är att samla in kundupplevelser, information och önskemål från områdets användare till stöd för utvecklingen av Skärgårdshavets nationalpark och andra naturskyddsområden i Skärgårdshavet. Enkäten utnyttjas i skötsel- och användningsplanen som utarbetas för Skärgårdshavet under 2023. Med skötsel- och användningsplanen drar man upp riktlinjer för och samordnar skyddet av områdets natur och kulturarv, rekreationsanvändningen samt behoven hos olika användar- och intressentgrupper. Planen styr Fortstyrelsens åtgärder på området under de kommande 10–15 åren.

Man kan svara både med telefon och med datorn. Vi rekommenderar webbläsaren Chrome. Svarstiden går ut den 30 april 2023

Nyheter från Skärgårdshavet

Kom till Örö!

Bekanta dig med Skärgårdshavets nationalparks nyaste besöksmål, Örö kustfort.

Skärgårdshavets nationalpark

   #Skägårdshavetsnationalpark

Tips för vandraren

Snöig tallgren.

På vintern bör du hålla telefonen varm och ha en reservströmkälla med dig. Se även andra tips för vinterutflykt: Friluftslivets ABC.