Nyheter

Båtförare vid Sandön i Kimito observera!

Forststyrelsen har installerat tre områden märkta med bojar på Sandöns norra sida. Där har man den här veckan har planterat ålgräs.  Ålgräs är en viktig nyckelart som bildar undervattensängar. Ängarna upprätthåller den marina biologiska mångfalden på sandbottnar och erbjuder skydd och föda t.ex. för fiskyngel. Längs våra kuster har arten lidit av övergödning, muddring och effekterna av båttrafik och det tar lång tid för den att återvända till områden där den en gång funnits. Baserat på resultaten av den här planteingspiloten kommer Forststyrelsen att undersöka möjliga åtgärder (t.ex. förtöjningsbojar) för att skydda ålgräsängarna.

Vi hoppas att båtförarna noterar dessa bojade områden och inte ankrar inne i eller i deras omedelbara närhet. På andra ställen vid ön är det möjligt att ankra och gå i land som vanligt. Tack för samarbetet!

#biodiversea #förhavsnaturen

Dykare i vattnet.