Skärgårdshavets nationalparks samarbetspartner

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Följande företag eller andra samarbetspartner erbjuder tjänster i Skärgårdshavet nationalpark. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen och de tillämpar principerna för hållbar naturturism, då de verkar inom nationalparken.

Skärgårdshavets nationalparks vänförening

Från 2012 är Arkipelagia-sällskapet (arkipelagia.fi) en av Skärgårdshavets Nationalparks vänföreningar.

Alla samarbetspartner

Guidade turer 

Uthyrning av utrustning


Matservice

Transport service

Inkvartering och uthyrning av lokaler 

Övriga tjänster

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.