Kartor över och kommunikationer i Kilpisjärvi och Lapska armen

1.7.2021
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer inte att byggas förrän 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

Landskapet runt Saana-fjället i höstfärger. Nedanför finns Kilpisjärvi-by.

Kommunikationer

Lapska armens ödemark ligger öster om Kilpisjärvi-Karesuvanto -vägen. I norr och öst gränsar den till Norge.

Med allmänna kommunikationer

Med bil

Riksväg 21 (E 8) går längs områdets västra kant. Ett bra ställe att inleda utflykten är Kilpisjärvi by.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna ligger i Ropinsalmi, Saarikoski, Kilpisjärvi och Iitto.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Ropi Kalkkoaivi Raittijärvi, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas bl.a. från Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum,  Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kaaresuvanto Lätäseno Tarvantovaara, vattentålig topografisk karta, 1:50 000, Karttakeskus 2021. Kartan kan köpas bl.a. från Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum,  Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Halti Kilpisjärvi, vattentålig utflyktskarta, 1:50 000. Karttakeskus 2021. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.
 • Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2017. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.
 • Kilpisjärvi Halti guide- och rekreationskarta 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Fjäll-Lapplands naturum, Kilpisjärvi naturum och från Karttakeskus.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kilpisjärvi ruttkarta (vinter), 2011. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
 • Kilpisjärvi ruttkarta (sommar), 2012. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).

Försäljningställen för kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Lapska Armens karta i Utflyktskarta.fi.

Parkeringsplatser

 • Käsivarrentie 14123, Riksväg 21 (E 8), Kilpisjärvi
 • Käsivarrentie 11194, Riksväg 21 (E 8), Saarikoski
 • Käsivarrentie 9912, Riksväg 21 (E 8), Iitto
 • Käsivarrentie 8835, Riksväg 21 (E 8), Ropinsalmi