Kartor över och kommunikationer i Lapska armen

Kommunikationer

Lapska armens ödemark ligger öster om Kilpisjärvi-Karesuvanto -vägen. I norr och öst gränsar den till Norge.

Med allmänna kommunikationer

Med bil

Riksväg 21 (E 8) går längs områdets västra kant. Ett bra ställe att inleda utflykten är Kilpisjärvi by.

Lämpliga startpunkter

 • Parkeringsplatserna ligger i Ropinsalmi, Saarikoski, Kilpisjärvi och Iitto.
 • Ledernas startpunkter

Kartor

Övriga kartor

 • Halti, Kilpisjärvi, Pältsa, vattentålig karta, 1:50 000. Calazo Förlag 2017. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.
 • Kilpisjärvi Halti guide- och rekreationskarta 1:50 000. Joel Ahola och Karttakeskus 2014. Kartan kan köpas bl.a. i Fjäll-Lapplands naturum, Kilpisjärvi naturum och från Karttakeskus.
 • GT utflyktskarta Norra Finland, 2016, 1:400 000. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kilpisjärvi ruttkarta (vinter), 2011. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
 • Kilpisjärvi ruttkarta (sommar), 2012. Kartor säljs i Kilpisjärvi naturum och Fjäll-Lapplands naturum. Du kan också printa kartan här (julkaisut.metsa.fi).
 • Ropi Kalkkoaivi Munnikurkkio vattentålig topografisk karta, 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartan kan köpas bl.a. från Karttakeskus och i välförsedda bokhandlar.
 • Kaaresuvanto Lätäseno Ropinsalmi vattentålig topografisk karta, 1:50 000. Karttakeskus 2017. Kartor kan köpas från Karttakeskus och välförsedda bokhandlar.
 • Halti Kilpisjärvi vattentålig friluftskarta, 1:50 000. Karttakeskus 2019. Kartor säljs närmast i Fjäll-Lapplands naturum och Kilpisjärvi naturum.

Försäljningställen för kartor

Parkeringsplatser

 • Käsivarrentie 14123, Riksväg 21 (E 8), Kilpisjärvi
 • Käsivarrentie 11194, Riksväg 21 (E 8), Saarikoski
 • Käsivarrentie 9912, Riksväg 21 (E 8), Iitto
 • Käsivarrentie 8835, Riksväg 21 (E 8), Ropinsalmi