Brunnsvattnen i Liesjärvi har undersökts

(Uppdaterat 28.5.2021)

Ringbrunnen på Korteniemi gårdsplan har gott hushållsvatten, men vinschbrunnens vatten har inte undersökts. Vinschbrunnens vatten är endast avsett för bevattning, inte för att dricka. Vattnet från Pirttilahti brunnen (Hyypiö hyresstuga) har gott hushållsvatten.

Nyheter från Liesjärvi

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.