Aktuellt i Liesjärvi

Brunnsvattnen i Liesjärvi har undersökts

(Uppdaterat 24.6.2020)
Ringbrunnen på Korteniemi gårdsplan har gott hushållsvatten, men vinschbrunnens vatten har inte undersökts. Vattnet från Pirttilahti brunnen måste kokas eller renas med desinficeringstablett.