Vill du stöda skötseln och iståndsättningen av Finlands mest storslagna natur? På Korteniemi kulturgård i Liesjärvi nationalpark får du uppleva hur man arbetade på en lantgård för 100 år sedan och samtidigt hjälpa till sköta ett nationellt värdefullt landskap med sina många arter.

Evenemang

Aktuella evenemang på Korteniemi kulturgård i Liesjärvi nationalpark hittar du i evenemangskalendern. Evenemangens teman varierar från att baka till att tröska i en ria. Under evenemangen säljs i allmänhet mat och kaffe på gården. Den gamla rökbastun från 1800-talet och sjön Liesjärvis svalkande vatten är uppfriskande för kropp och själ. Information om måltider och bastubad finns i evenemangskalendern. Bekanta dig också med de övriga nationalparkernas frivilligevenemang.

Talkodagar

I Liesjärvi nationalpark ordnas årligen talkodagar då man utför aktuella arbeten på Korteniemi kulturgård. Arbetena varierar enligt växtperioden. Kom ihåg att packa matsäck och arbetskläder som är lämpliga med tanke på vädret. Information om talkodagarna finns vid Forststyrelsens kundtjänst: sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.

Vandrare på en somrig åker samlar hö och lyfter det på störar.

Dagliga göromål

Du kan hjälpa gårdsfolket och delta i de dagliga göromålen på Korteniemi kulturgård under gårdens öppettider.

Grupper

En arbetsdag i nationalparken

Tillsammans med Forststyrelsens anställda deltar gruppen i arbeten med anknytning till naturvård och användning av naturen för rekreation på Korteniemi kulturgård i Liesjärvi nationalpark. Arbetena varierar enligt årstiden. På programmet kan stå till exempel att sköta vedunderhåll och slåtter samt att stacka hö eller sköta betesdjur. Arbetet är lämpligt till exempel för lägerskolor, läroinrättningar, föreningar och sammanslutningar. Läroinrättningar kan också ordna yrkesprov och kurser i Liesjärvi nationalpark. Ytterligare information och bokningar: Forststyrelsens kundtjänst: sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).