Service i Liesjärvi

Kundtjänst och vägledning

 • Korteniemi kulturgård är öppen sommartid.
  • Till tjänsterna i Korteniemi hör bland andra guidning, olika evenemang samt uthyrning av rökbastu.
 • Tavastlands naturum ligger på ungefär fem kilometers avstånd från norra delen av nationalparken.
  • Från naturumet får man bl.a. information om Liesjärvi och Torronsuo nationalparker och andra reservat i omnejden. Naturumet säljer även kartor och smått tillbehör.
 • Lär via upplevelser, att avläsa naturen i Liesjärvi - tilläggsinformation angående service för skolklasser och daghem. 
En vandrare läser en stor informationstavla som visar Liesjärvis karta.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i nationalparken

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

Café 

Det finns ett café 5 kilometer norr om nationalparken i Tavastlands naturum och det är öppet under naturumets öppettider.

Eldplatser

 • Eldplatser finns i Siltalahti, Korteniemi, Peukaloinen, Kaksvetinen samt på tältningsområdet i Savilahti. OBS ! Kasvetinen är stängt under korona virus.
 • Det finns bänkbord vid alla parkeringsplatser i nationalparken, utom i Sikomäki och Peukalolamminkangas, där man kan äta sin matsäck.

När varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand råder är det förbjudet att göra upp eld. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi).

 • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.

I förgrunden en en eldstad där det brinner en brasa. I bakgrunden ett somrigt sjölandskap.

Dricksvatten

Nationalparkens stället med dricksvatten finns i norra ändan av åsen Kyynäränharju utanför Harju bastu.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området , d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.
 • Vid parkeringsplats i Korteniemi finns det kompostbehållare.

Toaletter

 • I samband med parkeringsplatserna i Pirttilahti, Kopinlahti och Korteniemi finns det torrtoaletter.
 • På Siltalahti eldplats, Savilahti tältningsområde, Peukalolammi skärmskydd och Kaksvetinen kåta samt på Korteniemi kulturgård finns det torrtoaletter.

Övernattning

Tältning, skärmskydd och kåtor

I parken kan man övernatta på Savilahti tältningsområde, i Peukalolampi skärmskydd och vid kåtan i Kaksvetinen. Det är tillåten att tälta, förutom vid det egentliga tältningsområdet i Savilahti också i näromgivning invid  Peukalolampi skärmskydd och invid kåtan i Kaksvetinen.

Hyresstugor

 • Hyypiö, 4 pers. En gammal, idyllisk och anspråkslöst utrustad timmerstuga på stranden av Kyynäränjärvi. Utrustad med våningssängar för fyra personer, kamin och vedspis. Utanför stugan finns brunn, eldplats, bastu och torrtoalett. På stranden finns också en rökbastu, som kan hyras separat.
 • Peukaloinen, 2 pers. Liten och anspråkslöst utrustad stuga på stranden av Peukalolammi tjärn. Utrustad med kamin och brits. Utanför stugan finns en torrtoalett och en vedbod.

Övernattning i omnejden

Närmare information om övernattningsmöjligheterna i omnedjen får man från turistinformationen i Forssatrakten (forssa.fi).

Bastu att hyra

Korteniemi kulturgårds rökbastu kan hyras. I priset för bastun (300 e) ingår guidning, uppvärmning, städning och tvättvatten och instruktion hur man badar i rökbastu. Bokning: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.

Service för personer med funktionshinder

På parkeringsplatsen i Korteniemi finns det en torrtoalett som är tillgänglig med rullstol. Från parkeringsplatsen är det 200 meter till Korteniemi kulturgård. Man kommer dit med rullstol längs en sandväg genom skogen. Personer med funktionshinder kan köra närmare Korteniemi gårdsplan. In i Korteniemi stuga kommer man med rullstol längs en ramp som fås på begäran. Det rekommenderas att ta med en assistent.

I Tammela fungerar turistföretaget Lindabella, som har specialiserat sig på specialgrupper och som har handikappanpassade inkvarteringsutrymmen.

Övrig service i omnejden

 • I Tammela (tammela.fi, på finska) och i Forssa (forssa.fi) centrum finns det rikligt med service. Forssa ligger på 25 kilometers och Tammela på 23 kilometers avstånd från nationalparken.
 • I Tammela kommun i Porras by finns det taxi och livsmedelkiosk med post service.
 • Den närmaste matbutiken med bensinautomat (bensin och brännolja) finns i Letku by.
 • Närmaste bensinautomat med diesel finns i Forssa
 • Snöskor och cyklar hyrs av Häme naturum.

Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Broschyr över Liesjärvi


Pdf 1,3 Mb (julkaisut.metsa.fi)