Kartor över Liesjärvi

14.7.2021
Under varning för skogsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i stugors eldstäder. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Broschyr över Liesjärvi


Pdf 785 kb (julkaisut.metsa.fi)

Övriga kartor

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Liesjärvis karta i Utflyktskarta.fi.

Utflyktskarta är en gratis webbkarttjänst som ägs av Forststyrelsen. Där kan du söka efter destinationer, välja kartnivåer och skriva ut kartor.

Tryckta kartor

  • GT utflyktskarta Södra Finland, 1:250 000, Karttakeskus 2019.
  • Liesjärvi Torronsuo Hämeen Ilvesreitti, 1:25 000, Calazo Förlag 2017.
  • Terrängkarta L421, 1:50 000, Lantmäteriverket 2011.
  • Friluftskartan över Tavastlands sjöplatå, 1:55 000, Karttakeskus 2010.
  • Terrängkartor nr 2024 11 och 2024 12, 1:20 000, Lantmäteriverket 2000.