I Liesjärvi vid Korteniemi kulturgård kan du njuta av Suomi-Filmis landskap och leva dig in i en gammal skogsvaktares liv. Delta i göromålen på kulturgården, gör volontärarbete och vandra i det fängslande tavastländska landskapet.

I vissa områden i nationalparken råder begränsningar för var man får röra sig under en del av året. Kolla upp dessa innan du ger dig iväg på utfärd.

Kulturgården

Korteniemi kulturgård kan du bekanta dig med traditionella göromål och djur på gården samt med hur man levde förr. På den äkta skogsvaktargården från 1910-talet finns sommartid husdjur av finsk lantras, till exempel kor, får, hönor och en tupp. På åkrarna och i grönsakslandet odlas gamla inhemska växtsorter på traditionellt sätt. Råg slås med en lie, torkas på skylar och tröskas med slagor i rian.

En grupp vandrare plockar råg till kärvar på en somrig åker.

Du är välkommen att delta i de dagliga göromålen på gården samt i de talkon och arbetsuppvisningar som ordnas under växtperioden. Det är gratis att bekanta sig med kulturgården. Temaguidningar för grupper är avgiftsbelagda, och det lönar sig att boka dem på förhand: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270. Läs mer.

Fotvandring

Liesjärvi lämpar sig utmärkt som mål för en dagsutflykt eftersom det i parken finns cirka 30 km markerade, lättframkomliga rundslingor (1,5–5 km). Du kan till fots bekanta dig med bland annat det stämningsfulla området vid den gamla skogen Ahonnokka och åsen Kyynäränharju som korsar sjölandskapet. Ge dig iväg längs stigen och njut av doften i de mossbevuxna urskogarna och tallmoarna, strandskogarnas frodighet, trädens sus och de imponerande landskapen!

Bekanta dig med nationalparkens tillgängliga Peukaloinen -leden (3,8 km) och övriga rundslingor.

En mamma, pappa och ett litet barn med barnvagn beundrar växterna i skogen på den breda Peukaloinen -leden.
 

Frivilligarbete

Skulle du vilja uppleva en traditionell höbärgning där höet slås med lie och lyfts upp på hässjor för att torka? Är du intresserad av att tröska i en ria eller bygga en gärdsgård? Vill du göra volontärarbete i ett imponerande tavastländskt landskap? På Korteniemi kulturgård ordnas under växtperioden talkon.

Museigårdens värdinna och en vandrare tröskar råg i rian med en slaga.

Övriga aktiviteter

 • Geocaching: Låt geocacherna leda dig in i den tavastländska naturen.
 • Skidåkning: I parken kan du åka skidor genom att laga egna spår.
 • Fiske:
  • Allemansrätten ger dig rätt att meta och pilka förutom i områden som berörs av begränsningar.
  • Handredskapsfiske är tillåtet med ett spö förutom i det område där vistelseförbud gäller. För handredskapsfiske ska personer mellan 18 och 69 år betala en fiskevårdsavgift (eraluvat.fi). Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (eraluvat.fi)
  • Sjöar Liesjärvi, Hangaslampi och Lahnalampi hör inte till nationalparken. Om du fiskar med fler än ett spö i Liesjärvi eller Lahnalampi behöver du utöver fiskevårdsavgiften också tillstånd för rekreationsfiske av delägarlagen i Liesjärvi eller Kyynäränharju vattenområde.
  • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen kalastusrajoitukset.fi.
 • Fågelskådning: Vid Liesjärvi kan du få syn på många olika hackspettsarter och  andra hålbyggare samt fiskgjuse, storlom, gråhakedopping och sångsvan.

En familj tittar med kikare vid sjöstranden.

 • Bär- och svampplockning: Fyll ditt ämbar med blåbär, lingon och matsvampar.

En familj plockar bär på en orangeglödande våtmark i närheten av en strand.

 • Paddling: Liesjärvi är en vacker sjö där det är trevligt att paddla. Du kan hyra kanoter av parkens samarbetsföretag. Det finns en sjösättningsplats i Peräniitty vid Kanteluksentie (väg nr 13606).

Två kanoter som är förenade med varandra, i båda paddlar två personer. I bakgrunden vassrugge och skogsbryn.

 • Sevärdheter och vyer: Från åsen Kyynäränharju och berget Hyypiökallio kan du beundra imponerande vyer. Bekanta dig också med Korteniemi kulturgård!
 • Lär dig om naturen: På Korteniemi kulturgård ordnas för skolgrupper temaguidningar om traditionellt handarbete och jordbruk samt om den gamla skogens hemligheter.
 • Cykling: En riksomfattande cykelled löper genom parken över Kyynäränharju. Från Tavastlands naturum till Korteniemi finns en trevlig rutt för cykling: Kukkoharjuntie–Kanteluksentie–Kyynäränharju–Korteniementie. Du kan hyra cyklar från naturumet. Det är tillåtet att cykla endast på för ändamålet utmärkta vägar och rutter.
 • Ridning: Allemansrätten ger dig rätt att rida i parken.
 • Gruppguidningar: På Korteniemi kulturgård ordnas avgiftsbelagda temaguidningar för grupper. Boka guidning på förhand: Forststyrelsens kundtjänst, sisasuomi(at)metsa.fi, tfn. 0206 39 5270.
 • Bad, simning: Du kan enkelt ta ett dopp till exempel i Kopinlahti vid den södra ändan av Kyynäränharju, men det finns ingen allmän badstrand. I Korteniemi utanför nationalparken finns det en naturstrand för simmare som också är lämplig för barn. Området har ingen officiell badstrand.
 • Vandring: Lederna i parken ansluter sig till det över 200 km långa nätverket av friluftsleder, Tavastlands Ilvesreitistö (hameenvirkistysalueyhdistys.fi, på finska). Där kan du göra vandringsutfärder som varar längre än en dag. Du kan övernatta i tält, i ett vindskydd, i en kåta eller på ett avgiftsbelagt inkvarteringsställe.