Sevärdheter i Reposuo-Kalliolahdensuo

Ett fågeltorn mellan träden, en gångbro i trä leder fram till tornet.Hela Reposuo är ett utmärkt häckningsområde för fåglar. Under flyttningstider väljer särskilt sjöfåglar, vadare och gäss Reposuo till sin rastplats. Även flera rovfåglar stannar gärna på den öppna mossen för att jaga.

Reposuos fåglar kan skådas från flera ställen:

  • Vid den öppna mossens kant finns det ett naturtorn, som är beläget 200 meter från Ulkkajokis parkeringsplats. Tornets nedre avsats är även tillgänglig med rullstol, ifall man har en assistent med sig.
  • Bredvid Ulkkajokis parkeringsplats finns det en tillgänglig observationsavsats.
  • Man kan gott iaktta Reposuos fågelfauna även från stigen som går längs åsarna vilken rundar myren; bl.a. i Kiviniemi, vid Olpperis eldplats samt åsarna i närheten av Ruunaantie.