Charter Partners vid Syöte nationalpark

Syöte nationalpark kan tilldela Charter Partner-certifikat till företag som tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster utvecklar och erbjuder tjänster för besökare i nationalparken. 

""

Certifierade Charter Partners har förbundit sig till Forststyrelsens principer för hållbar turism (metsa.fi), de har ett nära samarbete med personalen i nationalparken och utvecklar kvaliteten på samt miljövänligheten i sin verksamhet genom att delta i Green DQN –kvalitetsprogrammet. Nationalparkens och Chartern Partnernas gemensamma avsikt är att erbjuda försklassiga upplevelsetjänster som producerats på ett hållbart sätt för nationalparkens vänner.

Följande företag har tilldelats Charter Partner -certifikat:

  • Hotelli Iso-Syöte (syote.fi, på finska)
    • Logi-, restaurang och programservice
  • Syötteen Eräpalvelut Oy (syotteenerapalvelut.fi, på finska)
    • Programservice, bl.a. färder med hundspann och utflykter med snöskor
    • Uthyrning av ackjor

Följande företag har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen i enlighet med principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Logitjänster:

Programtjänster:

Restaurangtjänster:

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.