Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Syöte

17.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.–26.1.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

Charter Partners vid Syöte nationalpark

Syöte nationalpark kan tilldela Charter Partner-certifikat till företag som tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster utvecklar och erbjuder tjänster för besökare i nationalparken. 

""

Certifierade Charter Partners har förbundit sig till Forststyrelsens principer för hållbar turism (metsa.fi), de har ett nära samarbete med personalen i nationalparken och utvecklar kvaliteten på samt miljövänligheten i sin verksamhet genom att delta i Green DQN –kvalitetsprogrammet. Nationalparkens och Chartern Partnernas gemensamma avsikt är att erbjuda försklassiga upplevelsetjänster som producerats på ett hållbart sätt för nationalparkens vänner.

Följande företag har tilldelats Charter Partner -certifikat:

  • Hotelli Iso-Syöte (syote.fi, på finska)
    • Logi-, restaurang och programservice
  • Syötteen Eräpalvelut Oy (syotteenerapalvelut.fi, på finska)
    • Programservice, bl.a. färder med hundspann och utflykter med snöskor
    • Uthyrning av ackjor

Följande företag har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen i enlighet med principerna för hållbar naturturism (metsa.fi).

Logitjänster:

Programtjänster:

Restaurangtjänster:

Till företagare

Företagarna måste ha ett samarbetsavtal med Forststyrelsen för att kunna använda nationalparkens tjänster. Användningen av servicekonstruktioner i företagsverksamhet är avgiftsbelagd.