Vad kan man göra i Elimyssalo?

Vandra längs markerade leder

I området finns sammanlagt cirka 24 km vandringsleder. Det är också möjligt att röra sig utanför leder, men kom ihåg, att det är förbjudet att vistas inom gränszonen utan gränsbevakningens tillstånd. Gränszonen är tydligt markerad på kartor över området.

Göra långfärder till fots eller på skidor

Vandringslederna i Elimyssaloområdet lämpar sig väl även för långfärder till fots. Den östliga grenen av UKK-leden från Kuhmo till Suomussalmi går via Elimyssalo.

Gå med snöskor

I området finns goda möjligheter att gå med snöskor.

Skåda fåglar

I Elimyssalo finns goda möjligheter att skåda typiska vildmarksfåglar.

Titta på sevärdheter och utsikter

Ödehemmanen i Levävaara och Latvavaara berättar sin del av områdets historia.

Ödemarkshemman med gårdsbyggnader på skogshöjden.

Bekanta sig med naturumet

I Kuhmos naturum Petola nära Kuhmo tätort får man mera information om Elimyssalo naturskyddsområde.

Göra skidturer i terrängen

I Elimyssalo kan man även åka sidor, men det prepareras inga skidspår i området. De snöskoterrutter som är avsedda för servicekörning kan användas vid skidåkning.

Fiska

Jaga

I Elimyssalo naturskyddsområde är jakt tillåtet för lokalbefolkningen enligt allmänna jaktbestämmelser och gällande ordningsstadga för naturskyddsområdet.

Undantag:

  • I Elimysjärvi-området är jakt helt förbjudet på det område som märkts ut i terrängen.
  • Jakt på stora rovdjur är förbjudet i hela naturskyddsområdet.
  • Vårjakt på bäver är förbjudet enligt ordningsstadgan.
  • Konstruktioner som används vid jakt, såsom jakttorn, får inte byggas eller tas med till parken.

Plocka bär och svamp

Det är tillåtet att plocka bär och svamp i Elimyssalo. På området växer lingon, blåbär, odon och kråkbär. På myrarna finns hjortron och tranbär. I området kring Levävaara och Latvavaara finns även hallon.

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Enligt beställningar arrangeras olika slag av guidning för grupper i Elimyssalo, under vilka man fördjupar sig i gammelskogar och i vildmarkslivet. Mera information om olika utflykter och naturvägledning kan fås från Kuhmos naturum Petola. Det arrangeras inga regelbundna guidade turer.

I höstskogen en skolgrupp i ring runt guiden.