Leder i Korouoma

2.6.2020
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk ny.

En port som har utseendet av en lada har byggts av runda stockar, inuti finns informationstavlor och i bakgrunden lutar sig en person mot väggen. Det finns snö på taket och i omgivningen.

Ledernas startpunkter och parkeringsplatser 

Vandringsleder i Korouoma

Koronjää, 5 km, rundslinga 

Patikointi Lumikenkäily Nähtävyyksien ja näköalojen katselu Jääkiipeily Pysäköinti

Vid bar mark och beroende på snöförhållandena öppen året runt.
Vandringstid 1–2 h.
Klassificering: Krävande led Krävande krävande på grund av höjdskillnader

Finlands enda glaciärled som på vintern bjuder på Korouomas fantastiska isvattenfall och på sommaren på älvnatur och närvaron av massiva klippbranter.

Ett brett fruset vattenfall längs den ojämna klippan, träd växer glest både ovanpå klippan och nedanför.

Leden följer en gammal hästväg och med hjälp av de skyltar som finns utmed leden kan man bekanta sig med områdets historia och skogshuggarkultur. Koronjää-leden för vandraren till fantastiska utsiktsplatser högt uppe på klippor och till botten på älvfåran.

Längs leden finns Korouomas tre största isvattenfall: Jaska Jokunen, Ruskeavirta och Mammutti.  

Sommarens frodiga växtlighet och den porlande älven i älvfåran, höstens färgprakt och vinterns fantastiska isvattenfall är alla sevärdheter väl värda ett besök!

Startpunkt
Saukkovaara parkeringsplats.

Konstruktioner
Nio informationstavlor. Hannunkallio utsiktsplats med räcke och sittbänkar av trä. På de brantaste ställena finns ett repräcke för att underlätta vandringen. Kanjonilaavu vindskydd och ledplatser.  

Sevärdheter
Hannunkallio utsiktsplats, Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar. Vintertid de stora isvattenfallen.   

Ruttbeskrivning
Ruttmarkeringar: trästolpar med grönt band och gul reflex.
Rekommenderad vandringsriktning: medsols.

Koronjää vandringsled startar vid Saukkovaara parkeringsplats och går till Hannunkallio utsiktsplats. Från utsiktsplatsen fortsätter leden neråt längs Korojoki älv där det finns tre stora isvattenfall (Jaska Jokunen, Mammutti och Ruskeavirta) på vintern. Därefter går leden uppåt via Kanjonilaavu vindskydd tillbaka till Saukkovaara.


Korouoma vandringsled, 25 km / riktning

Vaellus Lumikenkäily Nähtävyyksien ja näköalojen katselu Lintujen tarkkailu Jääkiipeily Pysäköinti

Vid bar mark.
Vandringstid cirka 1–2 dagar.
Klassificering: Krävande led Krävande led Medelsvär led Medelsvår led

Leden går genom branta klipplandskap i Korouoma sprickdal till de åsryggar som finns i slutet av älvfåran.

En brant klippvägg och ett stenfält i ravindalen. Flera stenar är täckta av mossa.

Startpunkt
Koivuköngäs eller Lapiosalmi (Lastenlampi).  

Konstruktioner
10 vindskydd, en ödestuga och en raststuga.  

Sevärdheter
Koivuköngäs vattenfall, Pirunkirkko (klipphäll), Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar, de små lundarna, de sydöstra delarnas åsformationer och klara sjöar.  

Ruttbeskrivning  
Ruttmarkeringar: markeringar med orange färg på träden.  

Leden börjar vid Koivuköngäs och går neråt därifrån till Korouoma sprickdal. Leden går uppströms längsmed Korojoki älv. Utmed leden finns flera välskötta svämängar. Slutet av leden går uppe på åsryggarna varifrån man har en fin utsikt över sjöarna med klart vatten.

Kartor

Korouoma karta © Forststyrelsen