Leder i Korouoma

2.6.2020
Korouomas hyrestugor Koron korsu, Piippukallio och Kaivoslampi är inte i bruk ny.

En port som har utseendet av en lada har byggts av runda stockar, inuti finns informationstavlor och i bakgrunden lutar sig en person mot väggen. Det finns snö på taket och i omgivningen.

Ledernas startpunkter och parkeringsplatser 

Koivuköngäs, Kurtankaltiontie, Posio, Google Maps. Ingen längre anslutning till vandringsled. Pirunkirkkobron har rivits 9.6.2021.

Kartor

""

Vandringsleder i Korouoma

Ett brett fruset vattenfall längs den ojämna klippan, träd växer glest både ovanpå klippan och nedanför.

Koronjää, 5 km, rundslinga

Finlands enda glaciärled som på vintern bjuder på Korouomas fantastiska isvattenfall och på sommaren på älvnatur och närvaron av massiva klippbranter.

Vid bar mark och beroende på snöförhållandena öppen året runt.
Vandringstid 1–2 timmar.
Klassificering: Krävande led Krävande krävande på grund av höjdskillnader

Leden följer en gammal hästväg och med hjälp av de skyltar som finns utmed leden kan man bekanta sig med områdets historia och skogshuggarkultur. Koronjää-leden för vandraren till fantastiska utsiktsplatser högt uppe på klippor och till botten på älvfåran.

Längs leden finns Korouomas tre största isvattenfall: Jaska Jokunen, Ruskeavirta och Mammutti.  

Sommarens frodiga växtlighet och den porlande älven i älvfåran, höstens färgprakt och vinterns fantastiska isvattenfall är alla sevärdheter väl värda ett besök!

Startpunkt

Saukkovaara parkeringsplats.

Konstruktioner

Nio informationstavlor. Hannunkallio utsiktsplats med räcke och sittbänkar av trä. På de brantaste ställena finns ett repräcke för att underlätta vandringen. Kanjonilaavu vindskydd och ledplatser.  

Sevärdheter

Hannunkallio utsiktsplats, Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar. Vintertid de stora isvattenfallen.   

Ruttbeskrivning

Ruttmarkeringar: trästolpar med grönt band och gul reflex.
Rekommenderad vandringsriktning: medsols.

Koronjää vandringsled startar vid Saukkovaara parkeringsplats och går till Hannunkallio utsiktsplats. Från utsiktsplatsen fortsätter leden neråt längs Korojoki älv där det finns tre stora isvattenfall (Jaska Jokunen, Mammutti och Ruskeavirta) på vintern. Därefter går leden uppåt via Kanjonilaavu vindskydd tillbaka till Saukkovaara.


En brant klippvägg och ett stenfält i ravindalen. Flera stenar är täckta av mossa.

Korouoma vandringsled, 20 km / riktning - notera att rutten har förkortats på sommaren 2021

Leden går genom branta klipplandskap i Korouoma sprickdal till de åsryggar som finns i slutet av älvfåran.

Vid bar mark.
Vandringstid cirka 1–2 dagar.
Klassificering: Krävande led Krävande led Medelsvär led Medelsvår led

Startpunkt

Saukkovaara eller Lapiosalmi (Lastenlampi).  

Konstruktioner

6 vindskydd, en ödestuga, en raststuga och en hyrestuga.

Sevärdheter

Korojoki älv, svämängarna, ravindalen och dess klippväggar, de små lundarna, de sydöstra delarnas åsformationer och klara sjöar.  

Ruttbeskrivning

Ruttmarkeringar: markeringar med orange färg på träden.  

Leden börjar vid Saukkovaara och går neråt därifrån till Korouoma sprickdal. Leden går uppströms längsmed Korojoki älv. Utmed leden finns flera välskötta svämängar. Slutet av leden går uppe på åsryggarna varifrån man har en fin utsikt över sjöarna med klart vatten.

Notera

Vandringsleden förkortades den 9 juni 2021 när Pirunkirkkobron har rivits. I framtiden kan du vandra Lapiosalmi-Saukkovaara vandringsled.