En vandrare sitter på spången med en karta i handen. I bakgrunden finns skog.Tapion taival -leden är en medelsvår led och går i rätt så plan terräng. Den del av leden som går längs Koitajoki älv är smal och krokig, och ställvis finns det på leden en hel del trädrötter, som försvårar framkomligheten. Det krävs inga specialkunskaper i vandring eller orientering för att man skall klara sig på denna led, men det är bra om man har grundläggande färdigheter i friluftsliv. Tapion taival -leden är ganska väl markerad i terrängen. Leden följer ställvis skogsbilvägar. På myrar och våtmarker är leden spångad.

Det går att vandra längs leden under barmarkstid. Mellan Niemipuro och Alajoki kan man vid högt vattenstånd välja en torrare rutt längre bort från älven. Beroende på vandringshastigheten och konditionen tar det 1 - 2 dygn att vandra hela leden. Det finns både ödestugor och eldplatser längs Tapion taival- leden. Leden är inte tillgänglig.

Överfart över Koitajoki

Då man vandrar längs Tapion taival -leden behöver man inte korsa Koitajoki älv, men om man vill vandra längs andra leder vid Koitajoki är man tvungen att ta sig över älven. Detta är möjligt på tre ställen: längs landsvägsbron vid Polvikoski samt med dragfärjor vid Koidanvaara och Asumajoki. Söder om Polvikoski går det inte att ta sig över Koitajoki. Över Asumajoki kommer man med en bro. Färjorna är i användning från juni till september. Närmare information om färjornas användningstider får man från Kolis naturum Ukko.