Lakokangas parkeringsplats - Hoikantie parkeringsplats, 20,0 km

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.

I ruttförklaringen finns avståndet från den aktuella platsen till startplatsen inom parentes.

Lakonkangas parkeringsplats - Polvikoski eldplats, 13,0 km

Ledens första etapp går via Lakokangas skärmskydd till Hanhikoski ödestuga (2,4 km). Alternativt kan man ta en genväg till Hanhikoski ödestuga direkt från Lakokangas parkeringsplats. Från Hanhikoski ödestuga leden går genom ett vackert älvlandskap till Niemipuro ödestuga (6,3 km). Ödestugorna är gamla skogshuggarkojor, som rustades upp på 2000-talet. Ungefär 200 m före Niemipuro ödestuga går en bro över bäcken Niemipuro, som rinner ut i Koitajoki älv.

En liten trästuga i en barrskog. I förgrunden en stig som leder till stugan.

Från stugan fortsätter leden på längre avstånd från älven och når Sammalpuro eldplats (7,7km) via kärr och moar. Från skärmskyddet återvänder leden längs Koitajoki älv och fortsätter längs den till Alajoki (10,6 km). Från skärmskyddet går också en genväg till Alajoki. Den kan vara ett bra alternativt vid högt vattenstånd. Mellan Alajoki och Polvikoski (12,8 km) går leden längs älvens strand. Vid Polvikoski korsar Tapion taival -leden Polvikoskivägen från Hattuvaara. På vänstra sidan av korsningen finns en informationstavla, och från den fortsätter leden norrut längs vägen. Från korsningen är det 100 m till Polvikoski parkeringsplats som finns på vänstra sidan av vägen. Genast efter parkeringsplatsen på högra sidan av vägen finns Polvikoski eldplats (13,0 km), på Koitajokis strand.

Polvikoski eldplats - Hoikantie parkeringsplats, 7,0 km

Från Polvikoski eldplats fortsätter leden ytterligare 600 m längs vägen. Efter det tar leden av till vänster till Koivusuo naturreservat, där det endast är tillåtet att vandra längs de markerade lederna. På Koivusuo finns en lång spångsträcka. Efter den imponerande myren övergår landskapet i gamla åkrar i närheten av Pirhonvaara skogvaktargård (17,0 km). På gården finns bl.a. en gammal ria, som har renoverats. Rian kan erbjuda ett tillfälligt regnskydd. Huvudbyggnaden används för övervakning, underhåll och forskning. En bit efter gården (ca. 700 m) förenar sig leden med Pirhuvägen, som fortsätter till vänster. Slutet av leden går längs vägen. Efter att ha passerat bommen upphör leden vid Hoikkavägen (20,0 km).