Instruktioner och regler för Tapion taival -leden

Instruktioner för den som färdas längs Tapion taival -leden

Tapion taival -leden går genom Koitajokiområdet och Koivusuo naturreservat.

Att tälta och göra upp eld

  • Inom Koivusuo naturreservat är det förbjudet att tälta. På andra delar av Koitajokiområdet får man tälta 1 - 3 dygn med stöd av allemansrätten (miljo.fi), men Forststyrelsen rekommenderar att man tältar i närheten av eldplatser.
  • Det är tillåtet att göra upp eld endast på därtill anvisade platser och endast när det inte utfärdats varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)
    • Förbudet gäller inte kokskjul eller takförsedda eldplatser med skorsten.
  • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande har största delen av Koitajoki område radioskugga. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Utrustning och säkerhet

Högsäsong

  • Det är trängsel i ödestugorna i synnerhet under jakttiden på hösten.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).