Fotvandring Paddling Båtutflykter  Segling Fågelskådning Vandring på naturstigar Besök till naturum Terrängskidning Vandring Snöskoteråkning Fiske Gruppguidning Jakt Bär- och svampplockning

Vad kan man göra i Lentua?

Vandra längs markerade leder

Man komma till den 1 km långa Lentuakoskistigen. Det finns förbindelse från hyreskåtan till Lentua naturstig (6,5 km), som är på det område som hör till strandskyddsprogrammet som i öst gränsar till Lentua.

Lentua från luften. © Jarmo Hyvönen

Paddla och ro samt göra långfärder med kanot

Lentuaområdet erbjuder utmärkta möjligheter för kortare och längre turer på sjön. På holmarna finns underhållna eldplatser och skärmskydd och också en ödestuga och bastu på ön Lehtosaari. Det finns en sjösättningsplats för båtar vid Lentua hyreskåtan.

Segla och åka motorbåt

  • Det är tillåtet att köra med motorbåt. Det är även möjligt att segla.
  • Det är förbjudet att köra vattenskoter på skyddsområdet.

Skåda fåglar

I Lentua finns goda möjligheter att skåda fåglar på stränderna och till sjöss.

Lentuankoski-forsen är en sevärdhet även på vintern. © Tuula Heikkinen

Titta på sevärdheter och utsikter

Sjön Lentua och Lentuankoski erbjuder förnäma naturupplevelser under alla årstider och olika tider på dygnet.

Bekanta sig med naturum

Kuhmos naturum Petola ligger nära Kuhmo tätort. Från naturumet fås också information om Lentua området samt om friluftsmöjligheterna i Kajanaland.

Bekanta sig med en naturstig

I området som gränsar till Lentuas östra del och som ingår i Natura 2000-nätverket samt i strandskyddsprogrammet, finns en cirka 6,5 km lång naturstig. Restaureringsarbetena är en del av Life-projektet "Naturskogar och myrar inom Gröna bältet i Koillismaa och Kajanaland".

Deltaga i guidning av grupp i terrängen

Lentua är ett lämpligt utlfyktsmål under alla årstider. © Tuula Heikkinen

För naturvägledning och -undervisning av skolklasser och barngrupper har man tagit fram olika programpaket som speciellt anknyter till den helhet som bildas av Lentuaområdet och Lauttavaara naturskoleskog. Lentua naturstig i närheten av Lentua naturskyddsområde presenterar restaureringsåtgärder för skogar och myrar som gjorts för att förbättra det naturliga tillståndet. Lauttavaara naturskoleskog finns i början av Lentuankoskivägen, cirka 10 km från Kuhmo centrum och 5 km från Lentua hyreskåtan. Tilläggsuppgifter om olika möjligheter till guidning av grupper fås från Kuhmos naturum Petola. Se också Petolas tips för lärare. I övrigt arrangerar man inga regelbundna guidade turer i Lentua.

Göra skidturer i terrängen

I Lentua kan man åka skidor men det prepareras inga skidspår i området. Under skidturer på vintern kan man stöta på en hjord skogsvildrenar som vilar på isen. En av höjdpunkterna under skidturen kan vara att se spår av varg eller järv som spårat upp renhjorden.

Gå med snöskor

I Lentua finns goda möjligheter att gå med snöskor.

Köra med snöskoter

Det är tillåtet att köra snöskoter på istäckta vattenområden. Eftersom det rör sig  skogsvildrenar i området är det önskvärt att man inte arrangerar snöskotersafarin i området samt att man överhuvudtaget undviker att köra snöskoter.

Bada

I Lentua finns fina sand- och klippstränder som erbjuder utmärkta möjligheter till bad. Det finns dock ingen allmän badstrand.

Fiska

Fisketillstånd för Lentuankoski kan köpas från Korpisalmi fiskelag I (Tilläggsinformation från Lentuankoski campingområde, tfn 040 773 0050) och sport- och fiskeaffär Pääkkönen & Piirainen.

Jaga

Holmarna på naturskyddsområdet är områden som är fredade från jakt och det är helt och hållet förbjudet att jaga där. I övrigt har lokalbefolkningen rätt att jaga på Lentua naturskyddsområdes statligt ägda mark enligt allmänna jaktbestämmelser och gällande ordningsstadga. Lentua indelas i två jaktområden för småvilt: Till Östra Kuhmo-området nr 5618 (www.eräluvat.fi) hör Kotasaari, Kotaniemi, Varissalo, Niska-aho och Lentuankoski. Övriga områden hör till Västra Kuhmo jaktområde för småvilt nr 5617 (www.eräluvat.fi).

Plocka bär och svamp

Lingon. © Risto Sauso

Det är tillåtet att plocka bär och svamp på stränderna och holmarna i skyddsområdet.

Tjänster som erbjuds av samarbetspartner i Lentua

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).