Instruktioner och regler för Peuran polku -leden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

Instruktioner för vistas och färdas i Peuran polku

Miljöskonande friluftsliv

Rörelsebegränsningar

Göra upp eld

 • Att göra upp eld är tillåtet endast på de platser som är anvisade för ändamålet.
 • Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand är i kraft är det tillåtet att göra upp eld endast i stugornas eldstäder med rökgång. På eldplatserna är det förbjudet att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)

Fiske

 • I områdets sjöar och älvar, med undantag för Koirajärvi och Valkeinen, kan man meta och pilka enligt allemansrätten. I Koirajärvi har man möjlighet att spöfiska. Fisketillstånd och hyresbåtar till Koirajärvi kan man skaffa i Koirasalmis naturstuga. Rekreationsfisketillstånd för Valkeinen kan köpas från Valkeinens lägerområde, som är öppet på sommaren.

Översvämningar

 • Matopuro, som är belägen 2,5 km norr om Sysilampi, svämmar ofta över spångarna på våren. Det är bra att ta en stadig stör som stöd.
 • Även vid Koirajoki längs rundslingan är det bra att vara beredd på våröversvämningar och likaså på Salamajärvi nationalparks vida mossar.


Förberedelser

Utrustning

 • På Peuran polku finns det öde- och hyresstugor med en dagsvandrings mellanrum. Eftersom största delen av stugorna är små är det bra att också ta med sig ett tält att övernatta i då stugorna är fulla.
 • Området är stenigt, så stadiga vandringsskor rekommenderas. Det lönar sig att åtminstone ta med sig tändstickor, ljus för att lysa upp i stugorna, tillräckligt med vägkost, dricksflaskor (brunnarna är rätt få), fältkök och bränsle, tallrik, sked och mugg, sovsäck och liggunderlag, karta och kompass, nödvändiga byteskläder, slidkniv, wc-papper, ficklampa, första hjälp-förpackning, mobiltelefon och de viktigaste telefonnumren (Allmänt nödnummer 112, Salamajärvis kundtjänstnummer). Läs mera om utrustning i Friluftslivets ABC.
 • Redan innan man ger sig av på utfärd lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid bl.a. vägkostens förpackning. Då man redan hemma tar bort onödigt förpackningsmaterial behöver man inte bära med sig lika mycket skräp på utfärden. Mera råd för skräpfritt friluftsliv.
 • Läs mera on turplanering.

Säkerhet

 • Peuran polku är markerad med målfärgsmärken och skyltar, men det är ändå bra att ha en karta med sig. Med hjälp av den kan man följa med hur färden framskrider, planera utfärden på förhand och lokalisera sig själv snabbare i nödfall. Markeringarna av Peuran polku stamleden är delvis i dåligt skick.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Läs mera om säkerhetsaspekter.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Väder

 • Vid regnigt väder är spångarna och stigarnas stenar hala.
 • På området faller nysnön oftast i oktober-november. Bäckarnas, älvarnas och mossarnas våröversvämningar infaller ofta i medlet av maj. Från och med början av september får man för det mesta njuta av ruskans färger.
 • Under våröversvämningarna kan en del av spångarna ligga under översvämningsvattnet.
 • På vintern är det trevligt att skida på områdets jämna mossar med glest trädbestånd. Eftersom det inte just finns något vindskydd lönar det sig att ta på sig vindtäta kläder.
 • Under sommarmånaderna kan myggorna störa i ledens skogar och myrar. På hösten finns det älgflugor.

Säsong

 • Sommaren är Peuran polkus säsongtid. Från midsommarveckan fram till skolstarten rör det sig mest friluftsmänniskor och fiskare på området.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer