Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för vistas och färdas i Peuran polku

Miljöskonande friluftsliv

Rörelsebegränsningar

I Salamajärvi nationalpark finns Heikinjärvennevas begränsningsdel, där det är förbjudet att röra sig utanför stigarna under fåglarnas häckningstid 1.3 - 15.7.

Göra upp eld

Att göra upp eld är tillåtet endast på de platser som är anvisade för ändamålet.

Då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand är i kraft är det tillåtet att göra upp eld endast i stugornas eldstäder med rökgång. På eldplatserna är det förbjudet att göra upp eld då varning för skogsbrand eller risk för gräsbrand utfärdats. Kontrollera begränsningarna (sv.ilmatieteenlaitos.fi)

Fiske

I områdets sjöar och älvar, med undantag för Koirajärvi och Valkeinen, kan man meta och pilka enligt allemansrätten. I Koirajärvi har man möjlighet att spöfiska. Fisketillstånd och hyresbåtar till Koirajärvi kan man skaffa i Koirasalmis naturstuga. Rekreationsfisketillstånd för Valkeinen kan köpas från Valkeinens lägerområde, som är öppet på sommaren.

Översvämningar

Våröversvämningar är vanliga på många platser vid leden. Vatten svämmar då på stigen och över spångarna.


Förberedelser

Utrustning

På Peuran polku finns det öde- och hyresstugor med en dagsvandrings mellanrum. Ändå är det viktigt att ta med sig ett tält eller en hängmatta med regn- och myggskydd för säkerhets skull. Området är stenigt, så stadiga vandringsskor rekommenderas.

Det lönar sig att åtminstone ta med sig

 • tändstickor, ljus för att lysa upp i stugorna, tillräckligt med vägkost, dricksflaskor (brunnarna är rätt få), fältkök och bränsle, tallrik, sked och mugg, sovsäck och liggunderlag, karta och kompass, nödvändiga byteskläder, slidkniv, wc-papper, ficklampa, första hjälp-förpackning, mobiltelefon och en powerbank.
 • Läs mera om utrustning i Friluftslivets ABC.

Redan innan man ger sig av på utfärd lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid bl.a. vägkostens förpackning. Då man redan hemma tar bort onödigt förpackningsmaterial behöver man inte bära med sig lika mycket skräp på utfärden. Mera råd för skräpfritt friluftsliv.

Säkerhet

 • Peuran polku är markerad med målfärgsmärken och skyltar, men det är ändå bra att ha en karta med sig. Med hjälp av den kan man följa med hur färden framskrider, planera utfärden på förhand och lokalisera sig själv snabbare i nödfall. Markeringarna av Peuran polku stamleden är delvis i dåligt skick.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Läs mera om säkerhetsaspekter.

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på området. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Väder

 • Vid regnigt väder är spångarna och stigarnas stenar och rötter hala.
 • På området faller nysnön oftast i oktober-november. Bäckarnas, älvarnas och mossarnas våröversvämningar infaller ofta i medlet av maj. Från och med början av september får man för det mesta njuta av ruskans färger.
 • Under våröversvämningarna kan en del av spångarna ligga under översvämningsvattnet.
 • På vintern är det trevligt att skida på områdets jämna mossar med glest trädbestånd.
 • Under sommarmånaderna kan myggorna störa i ledens skogar och myrar. På hösten finns det älgflugor.

Säsong

 • Sommar och helger är Peuran polkus säsongtid.

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en skogsbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer