Tjänster som erbjuds av samarbetspartners i Salamajärvi nationalpark och längs Peuran polku -leden

28.9.2021
Var beredd på att brunnarna i Sysilampi och Valvatti kan vara tomma.

 

Följande företag erbjuder tjänster i Salamajärvi nationalparken och längs Peuran polku -leden. De har ett samarbetsavtal med Forststyrelsen, och de tillämpar principerna för hållbar naturturism (metsa.fi), då de verkar inom nationalparken.


Guidade turer och programtjänster

Uthyrning av utrustning

Matservice

Inkvartering och uthyrning av lokaler

Färdtjänst

Övriga tjänster