Vad kan man göra i Kulhanvuori?

Vandra längs markerade leder

Man kan göra en 4,2 km lång dagsutflykt på Kulhanvuoriområdet längs en markerad led. Stigen går ställvis i mycket brant och backig terräng.

Titta på sevärdheter och utsikter

  • Från Kulhanvuoris topp på 60 meters höjd (260 m ö.h.) har man en fin utsikt över omgivande områden.
  • Syväojanrotko är en ravindal, som är ca en kilometer lång. Dess lodräta väggar sträcker sig lika högt som trädtopparna. Bergväggarna täcks på våren av ett tjockt islager. De sista resterna av isväggen smälter först i juli.
  • Vid forsen Kulhankoskis strand finns rester av gamla flottningsrännor och mitt i ån ligger en kvarnsten.
  • I närheten av Lamminkangas skogsäng finns resterna av två kvinnliga eremiters stugor, och deras skogsäng slås fortfarande varje sommar för att den inte skall växa igen.

Bekanta sig med en naturstig

Från Iso-Mustas strand börjar en med orange märken markerad naturstig på 3,2 km. Från parkeringsplatsen räknat blir sträckan sammanlagt 4,2 km. Infotavlorna Skyltarna längs naturstigen berättar om områdets natur och historia.

Ett sjölandskap. Molnen på himlen reflekteras i vattenytan.

Göra skidturer i terrängen

Konttimäki byförening preparerar i mån av möjlighet ett vildmarksspår på Kulhanvuoriområdet. Det är tillåtet att göra skidturer också utanför detta spår, men då behöver man absolut breda skogsskidor.

Plocka bär och svamp

Det finns goda blåbärs- och lingonmarker på Kulhanvuoriområdet. Det går också utmärkt att plocka svamp där.