Friluftsleder och stigar

Ledernas startpunkter

Naturstigar

  • En stenig och brant stig i skogen.Kulhanvuori naturstig 3,2 km (totalt 4,2 km) börjar vid Kulhanvuori eldplats på sjön Iso-Mustas strand. Från parkeringsplatsen är det 500 m längs landskapsleden till Kulhanvuori eldplats, vilket gör att hela sträckan blir 4,2 km. Naturstigen är markerad i terrängen med orange målarfärg. Det kan vara bra att reservera 1,5 timmar för att vandra hela stigen. Stigen är ställvis svårframkomlig på grund av branta backar. Det är särskilt besvärligt att ta sig ner i ravinen Syväojanrotko för stigen är både brant och ojämn. Utmed naturstigen finns det skyltar som presenterar Kulhanvuoris natur och historia på finska, svenska och engelska.

Övriga leder

  • Keski-Suomen maakuntaura vandringsled (Mellersta Finlands landskapsled). Genom naturskyddsområdet går en vandringsled som kallas Keski-Suomen maakuntaura. Den är markerad i terrängen med blå målarfärg. Landskapsleden är en 400 km lång, gammal vandringsled i Mellersta Finland, men den har ställvis vuxit igen och syns inte mer i terrängen. Den del av leden som går mellan Saarijärvi stad (saarijarvi.fi, på finska) och Kannonkoski (kannonkoski.fi, på finska) har rustats upp, men på Kulhanvuoriområdet är största delen av leden inte i skick. På Kulhanvuoriområdet utnyttjas dock den forna leden på sommaren som vandringsstig mellan parkeringsplatsen och eldplatsen och på vintern som skidspår.

Skidleder

På vintern går det på Kulhanvuoriområdet ett vildmarksspår, som prepareras av Konttimäki byförening. Skidspåret följer delvis landskapsleden. Spåret börjar vid Konttimäki skola och går via Pirttipuro kvarn till Kulhanvuori eldplats. Därifrån fortsätter leden nordväst om ravindalen Syväojanrotko till Sarasuo och via husen i Rasinkangas till husen i Etelämäki, varifrån man kommer tillbaka till Konttimäki skola. Ett kortare skidspår går t.ex. från Konttimäentie till Pirttipuro kvarn och vidare till Kulhanvuori eldplats och samma väg tillbaka (sammanlagt 5,5 km). Skidspåret är sammanlagt ca 20 km långt och prepareras enligt behov och i mån av möjlighet.