Kontrollera varningarna

Då det råder varning för skogs- eller gräsbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Folksamlingar vid eldplatserna ökar risken för koronavirusinfektioner. Instruktioner angående coronaviruset

Instruktioner för att vistas och färdas i Kulhanvuori

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

  • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Kulhanvuoris område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
  • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet

  • Terrängen är mycket kuperad, ställvis rentav brant. Det lönar sig att vara särskilt försiktig när man går ner i ravinen Syväojanrotko: stigen är krävande för den är så brant och ojämn.
  • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
  • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
  • Friluftslivets ABC:

Utrustning

  • Närmaste butik ligger i byn Mahlu på ca 14 km avstånd från Kulhanvuori parkeringsplats. Det kan alltså vara bra att ta med dricksvatten och matsäck till Kulhanvuori.
  • Dessutom är det bra att ha sådana kängor på fötterna som inte är hala, eftersom stigen är ställvis brant. Det finns broar över bäckarna och spångar vid de blötaste partierna, men på våren när snön har smultit och vid och efter regn kan stigarna vara mjuka och våta och då kan man behöva vattentäta skodon.
  • Friluftslivets ABC, utrustning och etikett i friluftslivet

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under din utflykt, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, ring numret 112. Noggrannare anvisningar finns här (utinaturen.fi).

Etikett i friluftslivet

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner.

Läs mer