Servicen som presenteras på denna sida gäller den etapp av Nordkalottleden som går i Finland, men alla stugor längs leden beskrivs.

Dricksvatten

Vatten är mest dryckbart i områdets floder. Vattnet undersöks dock inte och användningen är på egen risk. Om vädret är varmt, ska vatten kokas. I närheten av stugorna kan vatten tas uppströms närmaste flod och tillräckligt långt från byggnaderna.

Avfallshantering

  • Det är önskvärt att vandrarna för bort sitt skräp från terrängen.
  • I Kuonjarjokistugan finns det inte något avfallskärl, men vid de andra stugorna längs leden finns det ännu avfallskärl.
  • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

Vedhantering

Färdighuggen ved körs ut på vårvintern till öde- och reserveringsstugorna. Eftersom vedtransporterna är långa och dyra, är det önskvärt att veden som är avsedd för stugorna inte bränns utanför stugorna.

Ansvariga för underhållet

  • Forststyrelsen ansvarar för avfalls- och vedhanteringen för den del av leden som går på finsk mark. Tilläggsinformation Fjäll-Lapplands naturum
  • I Kilpisjärvi naturum tas under högsäsong emot all respons gällande servicen.

Övernattning

Öde- och reserveringsstugor i Finland

Längs Nordkalottleden finns det ödestugor samt reserveringsstugor, där man kan reservera bäddplatser mot en avgift.

Stugor i Norge

Stugor i Sverige

  • Nordkalottledens stugor i Sverige ägs av STF, Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se). Under högsäsong finns det en stugvärd i stugorna. Stugvärden tar betalt för bäddplatserna och hjälper till vid behov.
  • I STF:s stugor i Sverige längs Kungsleden säljs även livsmedel.

Övernattning i Kilpisjärvis omnejd

Information om övernattning i Kilpisjärvis omnejd finner man här.

Uthyrning av utrustning

Information om uthyrning av utrustning