Service längs Nordkalottleden

26.1.2022
Kolla de regionala koronainstruktionerna före din utflykt eller besök till ett naturum.

Limingovikens naturum är stängt 1.1.-4.2.2022. Finlands naturcentrum Haltia är stängt 10.1.–1.2.2022 och Kolis naturum Ukko är stängt 1.1.–20.2.2022. Kuusamos kundtjänst Karhuntassu är stängt 13.1.-31.1.2022.

I andra naturum i Finland, skall man bära mask och hålla 2 meters avstånd till andra besökare. Koronapass kan även frågas, och/eller antalet besökare begränsas. Mera information finns på naturums webbplats. Längden av restriktionerna varierar regionalt. Mera regional information kan läsas på på Regionalförvaltningsverkets webbplats.
1.7.2021
Översvämningen tog Vuomakasjoki-bron från Nordkalottleden och en ny bro kommer inte att byggas förrän 2022. Du måste vada över Vuomakasjoki-floden.

Mannen ligger på marken och dricker ur en kåsa. En smörgås i handen och ett rymligt soligt fjäll landskap i bakgrunden. I horisonten finns det ett trälöst mörkt fjäll.

 

Servicen som presenteras på denna sida gäller den etapp av Nordkalottleden som går i Finland, men alla stugor längs leden beskrivs.

Dricksvatten

Vatten är mest dryckbart i områdets floder. Vattnet undersöks dock inte och användningen är på egen risk. Om vädret är varmt, ska vatten kokas. I närheten av stugorna kan vatten tas uppströms närmaste flod och tillräckligt långt från byggnaderna.

Avfallshantering

  • Det är önskvärt att vandrarna för bort sitt skräp från terrängen.
  • I Kuonjarjokistugan finns det inte något avfallskärl, men vid de andra stugorna längs leden finns det ännu avfallskärl.
  • Läs mera om Skräpfritt friluftsliv.

Vedhantering

Färdighuggen ved körs ut på vårvintern till öde- och reserveringsstugorna. Eftersom vedtransporterna är långa och dyra, är det önskvärt att veden som är avsedd för stugorna inte bränns utanför stugorna.

Ansvariga för underhållet

  • Forststyrelsen ansvarar för avfalls- och vedhanteringen för den del av leden som går på finsk mark. Tilläggsinformation Fjäll-Lapplands naturum
  • I Kilpisjärvi naturum tas under högsäsong emot all respons gällande servicen.

Övernattning

Öde- och reserveringsstugor i Finland

Längs Nordkalottleden finns det ödestugor samt reserveringsstugor, där man kan reservera bäddplatser mot en avgift.

Stugor i Norge

Stugor i Sverige

  • Nordkalottledens stugor i Sverige ägs av STF, Svenska Turistföreningen (svenskaturistforeningen.se). Under högsäsong finns det en stugvärd i stugorna. Stugvärden tar betalt för bäddplatserna och hjälper till vid behov.
  • I STF:s stugor i Sverige längs Kungsleden säljs även livsmedel.

Övernattning i Kilpisjärvis omnejd

Information om övernattning i Kilpisjärvis omnejd finner man här.

Uthyrning av utrustning

Information om uthyrning av utrustning