Háldi / Halti, reserveringsstuga

22.3.2024
Undantagsvis kan reserverings- och hyresstugor som upprätthålls av Forststyrelsens Naturtjänster reserveras för 2025 först i början av november 2024. Tilläggsinformation

Stugan ligger i öppen och mycket stenig terräng på storfjällen. Lämpar sig för personer som rör sig på egen hand och som kan orientera sig i mycket krävande förhållanden och vill uppleva den verkliga ödemarken. Stugan ligger på cirka 50 km gång- eller skidavstånd från Kilpisjärvi by och cirka 5 km från Finlands högsta punkt på Haldefjälls sluttning.

Reserveringsstuga, 12 pers     

Bokningar

Läs säkerhetschecklista innan du bokar stugan.

Bokningar mottas via Eräluvat-webbutiken (verkkokauppa.eraluvat.fi). Läs stugornas bokningsvillkor.

En reserveringsstuga är för fotgängare, skidåkare eller andra som ta sig fram med egna krafter. Du som har reserverat en sängplats kan använda stugan 1 till 2 dagar. Användning av reserveringsstugor i affärsverksamhet är endast tillåtet med tillstånd från Forststyrelsen. 

Läge, karta och allmän beskrivning

Norra Lappland, Enontekis kommun (enontekiolapland.com, på finska och engelska), ödemarksområdet Lapska armen

Halti, koordinater: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 69° 17.1802' lon: 21° 16.0864'  ETRS-TM35FIN: N: 7696874 O: 274025

Gränsbevakningens f.d. stuga ligger på norra stranden av sjön söder om Haltitunturi, ca 1,5 km från Nordkalottleden. Grundrenoverad år 2003. Ödestuga för 8 pers. i andra ändan av byggnadens. Den närmaste reserveringsstugan är Bihčosjávri / Pitsusjärvi.

Nordkalottledens karta
Övriga kartor
Utflyktskarta.fi

Ankomst till Kilpisjärvi och Lapska armen.

Pris och nycklarna

16,50 €/natt/person (pris inkl. moms 10%).

Nycklarna finns i det kodade nyckelskåpet på dörren i stugan. Du kommer att få instruktioner och koden för det när du bokar.

Utrustning

Kamin och gasspis. Behövliga kokkärl. Våningssängar med madrasser, dynor och filtar. I reserveringsstugan sover vandrarna i våningssängar bredvid varandra, så vandraren måste också komma överens med främmande människor. 

Utanför stugan på samma gård finns en torrtoalett och ett vedlider. 200 meter från stugan ligger Háldi / Halti gamla ödestuga, ett vedlider och en torrtoalett.

Under den snöfria tiden är det nästan omöjligt att hitta en tältplats på grund av att gården är så stenig. 

Observera att det tar sin tid att värma upp stugan.

Anmärkningar

På vägen till stugan finns det många höjdskillnader och kraftigt strömmande åar som man måste korsa genom att vada.  Skidvandringssäsongen infaller i mars-april. På sommaren är den bästa tiden för att vandra leden från början av juli till början av september.
 
När man planerar sin utflykt bör man beakta vädersituationen. Väderleksförhållandena i ödemarken kan vara mycket utmanande.  Dimman eller stormen kan bildas inom några timmar. Vandraren måste kunna klara sig på egen hand. Vandraren måste vara beredda med lämplig utrustning: varma kläder, mat, dryck, kartor, kompass, orienteringsförmåga och tändstickor. Ta även ditt eget toalettpapper.
 
Veden är avsedd för uppvärmning av stugorna. Det är förbjudet att göra upp eld utomhus om det inte finns någon officiell eldplats vid stugan. 

Det rekommenderas att du kokar ytvatten innan du dricker det. Från stugan är det 150 m till sjöstranden och cirka 100 m till bäcken som mynnar ut i sjön. 

Det är förbjudet att ta med sällskapsdjur till stugan.

Mobiltelefonens hörbarhet

Avfallshantering

Forststyrelsen följer principer för skräppfrit friluftsliv. Det förväntas att varje besökare för bort sitt eget avfall från terrängen. Det finns ekopunkt vid Kilpisjärvi naturum. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Ansvarig för underhåll

Forststyrelsen, Naturtjänster.
Tilläggsinformation Fjäll-Lapplands naturum, tfn 0206 39 7950. Samtalspriserna är 0,00, snt/min + lokalnätsavgiften (lna) och mobiltelefonavgiften (mta).

 

Bokningsvillkor

Läs stugornas bokningsvillkor.

En hand håller i en mobiltelefon som visar Utflyktskarta.fi. Öppna Halti stugas karta i Utflyktskarta.fi.

Användningsregler för reserveringsstugor

Läs användningsregler för reserveringsstugor.

Se i bokningskalendern

Från Eräluvat-webbutiken hittar du bokningskalendern, där du kan se stugans tillgänglighet. Det går inte att boka bäddplatser direkt via webbutiken. Du måste kontakta Fjäll-Lapplands naturum eller Kilpisjärvi naturum.

Bokningsläge

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer