Dricksvatten

 • Under öppettiderna får man dricksvatten från café-restaurangen vid Petkeljärvi friluftscentrum.
 • Det kan löna sig att koka ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, några minuter, eftersom vattnets kvalitet är beroende av område och luftens temperatur.
 • Läs vattentipsen i Friluftslivets ABC.

Avfallshantering

 • Petkeljävi nationalparks återvinningsstation ligger på Petkeljärvi campingområde. Längs Taitajan taival i övrigt sköter alla sitt skräp själva. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. I terrängen är det dock i allmänhet möjligt att kompostera bioavfallet och bränna brännbart avfall. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Vedhantering

 • Det finns både ved och en yxa för vedhuggning vid skärmskydden.

Ansvarig för underhållet

 • För avfalls- och vedhanteringen vid Keltasilmä, Tetrijärvi, Hiislampi ja Linnalampi skärmskydd ansvarar Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänster. Mer information fås från Koli Ukko naturum.

WC och toaletter

 • Vid skärmskydden finns det torrtoaletter och vid Issonjärvi parkeringsplats en toalett. Torrtoaletten vid Tetrijärvi skärmskydd är tillgänglig, men det är bäst att han en assistent med.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • I friluftscentrets kafé-restaurang i Petkeljärvi nationalpark finns det både en wc och en tillgänglig toalett, som man kan använda under centrets öppettider. Därtill finns det i norra ändan av Petraniemi parkeringsplats en torrtoalett.

Övernattning

Tältning

 • Man får tälta längs leden med stöd av allemansrätten, utom i Petkeljärvi nationalpark, där man endast får tälta på campingområdet vid Petkeljärvi friluftscentrum.

Skärmskydd

 • Keltasilmä skärmskydd ligger på tjärnen Keltasilmäs östra strand, på ett smalt näs mellan Keltasilmä och sjön Joutenjärvi.
 • Tetrijärvi skärmskydd ligger i Saarilahti på Suuri Tetrijärvis norra strand. Rörelsehindrade kan övernatta i skärmskyddet men bör då ha en assistent med sig.
 • Hiislampi skärmskydd ligger på ett näs mellan Iso Haukilampi och Pieni Hiislampi.
 • Linnalampi skärmskydd ligger på Linnanlamminsärkkä på västra stranden av ån Koitajoki.

Hotel och hyresstuga

Övrig service