Taitajan taival är en sommarled. Man kan starta Taitajan taival -leden (ca 31 km) antingen från dess södra ända vid Petkeljärvi friluftscentrum eller från dess norra ända i Mekrijärvi. Man kan också göra en kortare vandring t.ex. genom att vandra den etapp av leden som är tydligare markerad, dvs. etappen mellan Putkela och Petkeljärvi nationalpark (ca 20 km). Sträckan mellan Petkeljärvi och Linnalampi underhålls av Forststyrelsen.

Lämpliga startpunkter

 • Petkeljärvi nationalpark: friluftscentrum och informationstavla
 • Issonjärvi parkeringsplats: ingen informationstavla
  • Parkeringsplatsen ligger på Issonjärvis strand vid vägen mellan Möhkö och Ilomants. Taitajan taival -leden går alldeles bredvid östra sidan av parkeringsplatsen. Vägförvaltningen ansvarar för skötseln av parkeringsplatsen och toaletten.
 • Parppeinvaara
  • Från Parppeinvaara går en förbindelseled till Hiislampi rastplats ungefär i mitten av Taitajan taival.
 • Putkela parkeringsplats: informationstavla
  • Putkela parkeringsplats ligger intill leden, vid Karvialavägen 1,3 km från väg nr 522. Från parkeringsplatsen är det ca 11 km till Mekrijärvi.
 • I Mekrijärvi finns det ingen parkeringsplats, men vid Taitajan taival -ledens start/ändpunkt vid Mekrijärventie 37 finns det en informationstavla.

Ledmarkering

 • Leden är markerad med orange färg. Märkena ligger glest, så det är bäst att vara uppmärksam när man vandrar längs leden.

Ledens etapper

En stig i skogen och längs stigen finns stora tallar.Taitajan taival -leden är inte en rundslinga. Leden går att dela upp i etapper, t.ex. enligt rastplatsernas placering:

 • Petkeljärvi nationalparks friluftscentrum - Hiislampi skärmskydd, 15 km
 • Hiislampi skärmskydd - Putkela parkeringsplats, 4,3 km
 • Putkela parkeringsplats - Mekrijärvi, 11,6 km

Ledbeskrivning Petkeljärvi nationalpark - Mekrijärvi, 31 km

Förbindelse med andra leder

Vandringsleder

 • Hiislampi - Ilomants, 8,3 km. Vid Taitajan taival -leden ligger Hiislampi, varifrån det går en förbindelseled till Ilomants som till en början följer den rutt som används under Pogostan hiihto skidlopp. Skogarna består huvudsakligen av ekonomiskog, och leden går emellanåt längs by- och skogsbilvägar och korsar flera andra stigar. Vandraren bör här följa med ledmarkeringen ytterst noggrant. När man närmar sig Ilomants är leden spångad på en sträcka på 700 m över en myr, och följer sedan Ilomants motionscentrums motionsslinga/skidspår med flera korsningar och branta backar. Leden slutar till Parppeinvaara. Leden kan vara ganska blöt, så det lönar sig att ha vattentäta skodon på vandringen.

Ledskyltar. I bakgrunden syns skog i sommarskrud.

 • År 2007 har det dragits nya leder i anknytning till Taitajan taival -leden. I Petkeljärvi nationalpark finns en rundslinga som går via Tetrijärvi. Därtill finns det en förbindelseled från nationalparken till Susitaivalleden (ilomantsi.fi, på finska), längs vilken man kommer via Möhkö till Patvinsuo nationalpark.
 • Leder i Petkeljärvi nationalpark
  • I Petkeljärvi nationalpark förenar sig Taitajan taival med naturstigen Kuikan kierros
 • Taitajan Taival -leden är även en del av Karjalan Kierros -leden.

Skidspår