Kontrollera varningarna

Då det råder varning för terrängbrand (ilmatieteenlaitos.fi) är det endast tillåtet att göra upp eld på inbyggda eldplatser försedda med rökkanal samt i ödemarksstugornas och i andra stugors eldstäder. Var extremt varsam vid hantering av öppen eld. Den som tänder en eld ansvarar också för säkerheten. Observera att det kan finnas lokala eldningsförbud vid dessa eldplatser.

Tak, Rökkanal och Fritt från marken.

Instruktioner för den som färdas längs Taitajan taival -leden

 • I Petkeljärvi nationalpark bör man följa ordningsstadgan för Petkeljärvi nationalpark.
 • På naturskyddsområdena och Naturaområdena får man röra sig till fots, på skidor och med snöskor samt åka cykel längs vägar.
 • Man får plocka bär och matsvamp med stöd av allemansrätten. På naturskyddsområden får man inte samla in växter eller ofreda djur. Man får inte heller skada markgrunden eller berggrunden.
 • Det är förbjudet att använda motorfordon på naturskyddsområdena med undantag av de för ändamålet anvisade vägarna. Det är tillåtet att åka snöskoter endast längs officiella snöskoterleder.
 • För annan verksamhet än den som ingår i allemansrätten behövs i regel Forststyrelsens tillstånd. Sådana tillstånd är bl.a. forskningstillstånd och anmälningar angående större evenemang. Tilläggsuppgifter angående erforderliga tillstånd: forsknings- och rörelsetillstånd (metsa.fi) och anmälan angående evenemang (metsa.fi).

Att tälta och göra upp eld

 • Man får tälta längs leden med stöd av allemansrätten med undantag för Petkeljärvi nationalpark, där det endast är tillåtet att slå läger på campingområdet vid Petkeljärvi friluftscentrum.
 • Det är tillåtet att göra upp öppen eld endast på därtill anvisade platser och endast när det inte utfärdats varning för terrängbrand. Kontrollera begränsningarna (ilmatieteenlaitos.fi)
 • Mera information om att göra upp eld på eldplatserna ingår i instruktionerna i Friluftslivets ABC.

Förberedelser

Mobiltelefonens hörbarhet

 • Även om Finlands mobiltelefonnät är täckande kan det finnas områden med radioskugga på Koitajokis område. Kontrollera mobiltelefonnätets hörbarhet från din egen telefonoperatör. Dessutom finns det alltid platser, där mobiltelefonen inte fungerar eller där samtalen har störningar. I sådana situationer kan det hjälpa att t.ex. söka sig till någon öppen plats som befinner sig högre än den omgivande terrängen och/eller ta bort mobilens SIM-kort under den tid man ringer nödsamtalet. Man bör också ta i beaktande, att olika mobiltelefoner har olika god hörbarhet.
 • Det lönar sig att hålla telefonen varm och ha mat och dryck med sig. Vissa telefonmodeller fungerar inte vid köldgrader, så det är viktigt att låta någon veta den planerade rutten och tidtabellen. För att du ska ha tillräckligt med ström i din telefon är det bäst att du tar med exempelvis en reservströmkälla, ett reservbatteri eller en gammal telefon med fungerande batteri.

Säkerhet och utrustning

 • Taitajan taival -leden är rätt glest markerad med färgmärken och det förekommer många korsande stigar, så man behöver karta och kompass.
 • Det lönar sig att ta med dricksvatten och wc-papper.
 • Ta med stadiga skor, för leden är ställvis stenig.
 • Om du råkar ut för en nödsituation under din utfärd, t.ex. går vilse, skadar dig eller upptäcker en skogsbrand, gör en nödanmälan till nummer 112. Information ifall av en nödsituation från Friluftslivets ABC.
 • Det lönar sig också att ta en första hjälpen-förpackning med sig.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.
 • Friluftslivets ABC:

Nödnummer 112

Om du råkar ut för en nödsituation under resan, t.ex. om du går vilse, skadas eller upptäcker en terrängbrand, ring 112. Läs mer om nödsituationer.

112 Suomi -appens logo.

Ladda ner appen 112 Finland (112.fi) till din telefon. När du ringer ett nödsamtal via 112 Finland-applikationen får larmcentralen automatiskt information om var du befinner dig.

Etikett i friluftslivet

En tecknad bild av en familj som går på en sommarstig.

1. Respektera naturen.

2. Håll dig till markerade leder.

3. Slå läger endast på anvisade platser.

4. Gör upp eld endast där det är tillåtet.

5. Skräpa inte ner. 

Läs mer