Auditoriet Vaarasali

Vaarasali är ett högklassigt konferensutrymme för 200 personer i nationallandskapet vid Kolis naturum Ukko. Auditoriet är lämpligt för bland annat möten, konferenser och konserter.

Vaarasali auditorium i Ukko naturum. Lamporna i taket lyser och dörren är öppen.


Storlek

  • 200 pers.
  • Fasta sittplatser i ett halvcirkelformat, stigande auditorium
  • Planritning (pdf, 71 kb)

Läge

Pris, bokningar och service

Pris-, bokningar- och service information (ukko.retkipaikka.fi, på finska).