Paddling Båtutflykter Segling Fiske Bär- och svampplockning Skidning på underhållna skidspår  

Vad kan man göra i Kermajärvi?

Paddla och ro

 • På den vackra sjön Kermajärvi finns det fridfulla möjligheter för den som på eget initiativ vill paddla eller ro. Kermajärvi är ett ca 13 km långt område, så det är skäl att reservera minst 1 - 2 dagar för att bekanta sig med hela området. Det är bra att ha tidigare paddlingserfarenhet p.g.a. den stora fjärden och den labyrintiska skärgården. Kermajärvis karta är tillräckligt tillförlitlig för dem som färdas på området.
 • Man kan komma till Kermajärvi t.ex. från Heinävesi, Karvio eller Kermankoski.
 • Bekanta dig också med specialservicen för båtfolk samt med guidningen för dem som anländer till området med egen båt.

Göra långfärder med kanot

På Kermajärviområdet och i dess närhet finns det fem utfärdshamnar där man även kan tälta.

Segla och åka motorbåt

Kermajärvi är Heinävesiledens huvudsjö, vars mitt består av en stor fjärd. Sjöns stora fjärd gränsar på alla sidor till en labyrintisk skärgård. Det finns utfärdshamnar med service på området.

 • Kom ihåg att ge häckningsro åt de fåglar, som häckar på de små öarna och skären.

Åka skidor i preparerade spår

På Kermajärvis is går det ett skidspår från Heinävesi till Karvio. Det är skäl att minnas att det strömmande vattnet försvagar isen och att strömställena också varierar under vinterns lopp.

Fiska

 • Mete och pilkfiske
  • Det är tillåtet att meta och pilkfiske enligt allemansrätten (www.miljo.fi).
 • Spöfiske
  • Varje 18 - 64 år gamla spöfiskare bör betala den nya fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi). Man kan lösa in den via Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi,). Förutom fiskevårdsavgiften måste man skaffa ett tillstånd av vattenområdets ägare:
   • Karvionkoski rekreationsfiskeområde (tillståndområde 7561, www.eräluvat.fi, på finska) är beläget alldeles i norra delen av Kermajärvi (utanför Kermajärvi områdes gränser). Från Karvionkoskis fors stiger det öring, gös och ibland insjölax. Fisketillstånd kan köpas i Forststyrelsens nätbutik för jakt- och fisketillstånd (www.eraluvat.fi). Fisketillstånd till området kan också inlösas för sex timmar, tolv timmar eller ett dygn.  
 • Nätfiske
  • Alla mellan 18 - 64 år som idgar nätfiske bör betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi). Man kan lösa in den via Forststyrelsens webbutik (www.eräluvat.fi). Dessutom måste man skaffa ett tillstånd av vattenområdets ägare.
   • På statens vatten i Kermajärvi sjön (tillståndsområde 7010, www.eraluvat.fi) kan man fiska med Forststyrelsens nätfisketillstånd. I Kermajärvi idkas det också yrkesfiske. Det förekommer bl.a. siklöja och öring på området. Du kan köpa tillstånden via tfn. 020 69 2424.
 • Det idkas också kommersiellt fiske i Kermajärvi sjön. I sjön finns bl.a. siklöja och öring.
 • Fiskaren bör granska fiskebegränsningarna via Tjänsten med information om fiskebegränsningar under adressen; kalastusrajoitukset.fi

Plocka bär och svamp

Det finns blåbär och lingon på områdets största holmar. Det är även skäl att minnas de goda svampskogarna på området.

Blåbärsskörd på holmen. Bild: Minna Oksanen

Bada

Det finns ingen allmän badstrand på området, men bl.a. i utfärdshamnarna kan man bada. Det finns också små sandvikar på området som lämpar sig för badande.

Fiskevårdsavgift

Bild: Forststyrelsen.

Fiskare (18‒64 år) - betala fiskevårdsavgiften (www.eraluvat.fi).