Kundtjänst och vägledning

 • I Vasarasaari och Vihtarniemi utfärdshamnar finns det informationstavlor över Kermajärviområdet.
 • Tilläggsinformation får man från Saimens naturum Riihisaari.
  • Mångsidig friluftsrådgivning.
  • Försäljning av kartor och fisketillstånd.

Måltidsservice, matlagning och anskaffning av matsäck

 • De närmaste butikerna är belägna i Heinävesi, Karvio och Kermankoski. T.ex. från Vasarasaari utfärdshamn är det sjövägen ca 4 km till Heinävesi.

Eldplatser

Dricksvatten

 • Det finns ingen vattenpost på området.
 • Ytvatten, såsom sjöars, älvars och bäckars vatten, lönar det sig att koka innan man dricker det, eftersom vattnets kvalitet varierar områdesvis.

Avfallshantering

 • Det finns inga avfallskärl på området, d.vs. var och en ansvarar själv för sin avfallshantering. Detta betyder att vandraren själv tar ansvar för sitt skräp genom att föra bort det från terrängen till sortering. Avfall som förmultnar kan man lägga i torrtoaletten och små mängder rent papper och kartong kan användas som eldstände. Läs mer om skräpfritt friluftsliv.

Toaletter

 • Det finns en torrtoalett vid varje utfärdshamn.
 • Det lönar sig också att ta med wc-papper.

Övernattning

Tältning och skärmskydd

På Kermajärviområdet och i dess närhet finns det fem utfärdshamnar där man även kan tälta. Servicenivån i utfärdshamnarna varierar, tilläggsinformation.

 • Vasarasaaris västra udde: skärmskydd och tältningsområde
 • Vihtarniemis norra strand: tältningsområde
 • Martinsaaris östra udde: tältningsområd

Utfärdshamnar

 • Det finns utfärdshamnar i Kermajärvi för båtfolkets behov. Vid utfärdshamnarna är det tillåtet att kortvarigt (1 - 3 dygn) slå läger enligt allemansrätten (miljo.fi). För längre vistelser krävs det ett särskilt tillstånd av Forststyrelsen.
 • På Kermajärviområdet finns det också privatägda marker, där det förväntas att friluftsfolket ej uppträder störande.

Övernattning i omnejden

Tilläggsinformation om omnejdens turistservice får man på Heinävesis webbsidor (heinavesi.fi) under rubriken turism.

Service för rörelsehindrade

Området saknar service för rörelsehindrade.

Specialservice för båtfolk

Övrig service i omnejden

 • De närmaste bankerna, bensinstationerna och den närmaste övriga servicen finns i Heinävesi (heinavesi.fi, på finska) centrum, dit det är 4 km med båt från Vasarasaari utfärdshamn.
 • Man kan köpa spöfisketillstånd i Heinävesi och Karvio.